Debatt

Friskolereformen kan inte vara Liberalernas akilleshäl

Det är hög tid att klippa banden till friskolekoncernerna. Det skriver Hannes Snabb, ordförande för Liberala studenter.

I forskning som Skolverket tagit fram bidrar den skenande skolsegregationen också till att undervisningskvaliteten och likvärdigheten minskar, skriver debattören.
I forskning som Skolverket tagit fram bidrar den skenande skolsegregationen också till att undervisningskvaliteten och likvärdigheten minskar, skriver debattören.Foto: Jonas Ekströmer/TT
Hannes Snabb
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det svenska skolsystemet har de senaste trettio åren genomgått ett blocköverskridande förfall. Likvärdigheten har minskat samtidigt som skolsegregationen ökat. Nyligen avslöjades det dessutom att skolkoncerner vilselett elever med riggade studievägledningsplattformar för att välja just deras skolor. Nu måste Liberalerna agera mot friskolereformens brister. Riggade skolval hör inte hemma i det svenska skolsystemet.

Som första borgerligt parti har Liberalerna lyft friskolereformens brister. De är förvisso för uppenbara för att förbise men det är glädjande att man valt en verklighetsförankrad och lösningsorienterad väg framåt.

Det här kan inte fortsätta

Bristerna tycks dock ständigt peka mot en situation som är mer brådskande än många trott. Att barn luras till att välja en specifik skola kan inte tillåtas fortgå. Informationen som familjerna får måste vara pålitlig och transparent. Skolvalet har dock inte bara riggats genom vilseledande information - det har också riggats genom urvalsgrunder som hindrar många från att ta del av valfriheten över huvud taget.

Över hälften av Sveriges kommuner har en skolsegregation som orsakats av det missgynnsamma skolvalet. I forskning som Skolverket tagit fram bidrar den skenande skolsegregationen också till att undervisningskvaliteten och likvärdigheten minskar.

Över hälften av Sveriges kommuner har en skolsegregation som orsakats av det missgynnsamma skolvalet.

Det är ett akut problem som kräver handling här och nu. Liberalerna har kommunicerat att de vill vända på utvecklingen genom ett gemensamt skolval. Det hade varit en avgörande och verklighetsförankrad reform som lett till stora effekter för både likvärdigheten och valfriheten. Skolvalet hade blivit tillgängligt för många fler och skolorna hade givits bättre förutsättningar att kompensera för elevers olika bakgrund.

Partierna vill behålla köerna

Beklagligt riskerar det riggade skolvalet dock att kvarstå även efter Liberalernas reformer. Då partiet fortsatt vill behålla köerna till friskolor innebär det att skolplatserna skulle vara paxade innan familjerna ens valt skola. Det vore ett slag i luften. Låt oss inte ta den vägen.

När frågan lyftes i riksdagen förra året röstade Liberalerna nej. Vilken linje man tänker driva i utbildningsdepartementet är högst oklart. Men den sunda vägen vore söka stöd i riksdagen för ett gemensamt och transparent skolval - utan några köer. Det är hög tid att klippa banden till friskolekoncernerna.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00