Debatt

Främja etableringen av sjukvård i hela landet, Ankarberg Johansson

Patienters behov och valfrihet måste vara i centrum för att säkerställa en fortsatt tillgång till högkvalitativ vård över hela landet. Det skriver Anneli Andersson, ordförande NRH Trauma riks.

Sjukvårdsministern behöver skapa förutsättningar för en jämlik vård i hela landet, menar debattören.
Sjukvårdsministern behöver skapa förutsättningar för en jämlik vård i hela landet, menar debattören.Foto: Samuel Steén/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I egenskap av ordförande för NRH Trauma riks vänder jag mig till regeringen och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) och uppmanar regeringen att tillstyrka utredningsförslaget enligt promemorian Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd.

Samtliga debattörer

NRH Trauma Riks Styrelse och NRH Trauma Riks Vetenskapligt råd

Anneli Andersson
Ordförande

Peter Borenstein
Vice ordförande, specialist i neurologi, professor emeritus i neurologi, chefläkare vid Scandinavian Brain Center i Göteborg

Olle Bunketorp
Civilingenjör, f.d. överläkare i ortopedi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Docent i trafikmedicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Gunilla Bring
MD och specialist i rättsmedicin

Bo C Bertilson
Leg.läk, Med.dr Forskningsledare Medect Clinical Trial och  Muskuloskeletala  funktioner och smärta Avd. för allmänmedicin  och primärvård, NVS Karolinska Institutet

Malin Lindh
Leg läk, Med Dr, f.d. överläkare vid neurorehabiliterings-kliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, tidigare chef för Nackskademottagningen i Göteborg (nedlagd 2004). Docent i rehabiliteringsmedicin.

Per-Olof Eriksson
Professor emeritus, Klin Oral fysiologi, Umeå universitet, Umeå.

Anna Jonsson
Ledamot

Katarina Johansson
Ledamot

Åsa Bergström
Ledamot

Åsa Bergman Ljungnelius
Ledamot

Anna-Carin Gustafsson
Suppleant

Brandon Drum
Suppleant 

Sätt valfriheten först

Den innehåller bland annat förslag om att upphäva den kritiserade lagen om ersättning för fysioterapi (LOF) och lagen om läkarersättning (LOL) till förmån för ett system som stärker konkurrens på lika villkor. Patienters behov och valfrihet måste vara i centrum för dessa viktiga beslut för att säkerställa en fortsatt tillgång till högkvalitativ vård över hela landet.

Genom förslaget skapas förutsättningar att kunna erbjuda en mer jämlik vård i hela landet, som har patienten i fokus.

Förra regeringen initierade en utredning, på uppdrag av dåvarande socialminister Lena Hallengren (S), med förslag på hur småskalig hälso- och sjukvårdsverksamhet kan anslutas till offentligt finansierad öppen vård. Syftet var att skapa långsiktighet och bättre förutsättningar för regionerna att säkerställa tillgång till en jämlik vård i hela landet. I utredningen föreslås att LOF och LOL och tillhörande förordningar ska upphävas vid utgången av 2025, förutsatt att ett beslut om upphävande tas 2024. För de anslutna utförare som redan befinner sig i systemet ska lagarna gälla till och med andra halvåret 2031.

Specifik kompetens saknas i landsorten

Våra medlemmar ser med stor förhoppning fram emot att fler företag (även en- och fåmansbolag) får ökade förutsättningar att anslutas till offentligt finansierade system genom lagen om valfrihetssystem (LOV) och lagen om offentlig upphandling (LOU). Det är livsnödvändigt för våra medlemmar att ha tillgång till kontinuerlig vårdkontakt med vårdgivare som intresserar sig för och specialiserar sig på svåra skador. Men det är nödvändigt att ersättningen är rimlig så att vårdgivarna kan bedriva den typ av noggranna kliniska och radiologiska diagnostik som krävs för att kunna behandla skador i ryggraden och det centrala nervsystemet.

På regionernas vårdcentraler ute i landsorten saknas ofta tillgång till den typen av specifika kompetens. Därför behövs de små privata mottagningarna för att säkerställa en jämlik vård. Att lägga ned LOF och LOL innebär att det skapas bättre förutsättningar för dem. Det skulle även innebära ökad valfrihet och förbättrad tillgänglighet till personlig och anpassad vård.

Stärk patienternas valmöjligheter

Utredningen ger en klar bild av hur de över 1 300 fysioterapeuterna som 2022 utförde över två miljoner behandlingar kan komma att ersättas. Samma sak gäller 700 läkare, varav många är den enda läkartillgången ute i glesbygden.

Genom förslaget skapas förutsättningar att kunna erbjuda en mer jämlik vård i hela landet, som har patienten i fokus. Det skulle även stärka patienternas valmöjligheter och öka kontinuiteten och tillgängligheten, något som är av stor betydelse för våra medlemmar.

Nämnda personer

Acko Ankarberg Johansson

Sjukvårdsminister (KD)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00