Debatt

Forum och Volontärbyrån: Tre satsningar för ett lyckat flyktingmottagande

Den som är ny i Sverige behöver tillgång till sammanhang som skapar delaktighet, gemenskap, underlättar språkträning och öppnar dörrar till arbetslivet, där kan föreningslivet spela en viktig roll. Det skriver Maria Alsander, generalsekreterare Forum och Volontärbyrån.

Engagemanget för flyktingar från Ukraina är inte bara viktigt nu, det kommer att behövas under lång tid framåt, skriver debattören.
Engagemanget för flyktingar från Ukraina är inte bara viktigt nu, det kommer att behövas under lång tid framåt, skriver debattören.Foto: Claudio Bresciani/TT
Maria Alsander
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Svenskarnas engagemang för att stötta de som drabbas av kriget i Ukraina har varit massivt, och Volontärbyrån och andra organisationer ser ett rekordstarkt intresse för att hjälpa människor på flykt. Men engagemanget är viktigt inte bara nu, det kommer att behövas under lång tid framåt.

Delaktighet och gemenskap

Människor som är nya i Sverige behöver tillgång till sammanhang som skapar delaktighet, gemenskap, underlättar språkträning och öppnar dörrar till arbetslivet. Vi vet att det ideella engagemanget och Sveriges 250 000 ideella föreningar är en nyckel i detta. Därför föreslår vi här tre sätt som det ideella engagemanget kan stödja integrationen av människor på flykt – oavsett ursprungsland.

Vi uppmanar nu fler av Sveriges kommuner att ta efter arbetet med ”Inkludering genom föreningslivet”.

  1. Satsa på civilsamhällets språkträning  
    Inom föreningar som Svenska Röda Korset, Kompis Sverige och de olika studieförbunden sker språkträning på jämlika villkor när nyanlända möter människor som av fri vilja, för att de tycker att det är roligt och ger mycket tillbaka, engagerar sig på sin fritid. Under informella former ökar möjligheten att träna svenska i vardagen utifrån deltagarens egna intressen och drivkrafter. Här bär den ideella sektorn på erfarenheter och möjligheter som är värda att finansiera och satsa på.
  2. Se det ideella engagemanget som en väg till arbete
    På dagens arbetsmarknad förmedlas anställningar och uppdrag i mångt och mycket via nätverk och informella kontakter. I en enkätundersökning Kantar SIFO tog fram på uppdrag av Forum svarade var tredje att de genom sitt ideella engagemang har fått nya kontakter och nätverk som de har haft nytta av i sitt arbete eller arbetssökande. Här vill vi se ett tydligt uppdrag till Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och andra offentliga aktörer som är involverade i arbetet med etableringsinsatser att informera om möjligheter till ideellt engagemang och den ideella sektorn.
  3. Låt nyanlända testa föreningsaktiviteter och -engagemang
    Samtidigt som svenskarnas engagemang för nyanlända är enormt viktigt, är det lika viktigt att sänka trösklarna för att nyanlända själva ska kunna engagera sig. Något som fallit ut väl är att erbjuda nyanlända en aktivitet inom föreningslivet som del i individens handlingsplan. Detta sker bland annat i Stockholm genom verksamheten ”Inkludering genom föreningslivet” där Stockholms stad erbjuder utrikesfödda som vill förbättra sin svenska, hälsa och sociala nätverk att matchas mot olika föreningsaktiviteter. Vi uppmanar nu fler av Sveriges kommuner att ta efter arbetet.

Inkludera fler

Volontärbyråns undersökning bland drygt 1 000 volontärer i mars 2021 visade att 87 procent av volontärerna mår bättre tack vare sitt ideella engagemang. Inte så underligt med andra ord att mer än varannan svensk är ideellt engagerad – och en nyckel i ett lyckat mottagande är att inkludera fler i vårt fantastiska föreningssverige.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00