Fortnox: Risk att regeringen missar bredbandsmål

DEBATT. Regeringen behöver växla upp arbetet med digitaliserings- och bredbandsstrategin genom större satsningar redan i höstens budgetproposition, skriver Nils Carlsson, Fortnox vd. 

Placeholder image
Nils Carlsson, vd Fortnox. Foto: Jonas Ljungdahl
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Nils Carlsson
Vd Fortnox
 

Trots goda ambitioner och tillskjutna medel till utbyggnaden av bredband finns risk att Sverige missar de högt uppsatta målen. Post- och Telestyrelsen (PTS) har visat att takten på bredbandsutbyggnaden har minskat. Landets småföretag bidrar till jobb och tillväxt, men behöver bättre tillgång till säkert bredband.

Hinder för verksamheten

Sveriges välstånd bygger i hög grad på företag som växer och anställer. Entreprenörer är ofta positiva, men tyvärr skiljer sig viljan att växa beroende på var i landet företaget finns. Enligt Tillväxtverket har företagare i glesbygd lägst vilja att växa och menar i högst grad att deras lönsamhet, omsättning och antal anställda kommer att minska framöver.

För många entreprenörer och uppemot var femte företag i landsbygd, är dåligt bredband ett hinder för verksamheten (Företagarna, 2016). Bara att ta emot kortbetalningar försvåras av brister i uppkopplingen. Den ojämlika tillgången till bredband får därför direkta negativa effekter på jobb och företagande i glesbygd.

Sjunkande omdöme

Att Sverige rankas i topp vad gäller digitalisering av World economic forum är alltså inte alltid överensstämmande med den verklighet som företagare lever i.

För många entreprenörer och uppemot var femte företag i landsbygd, är dåligt bredband ett hinder för verksamheten.

Nils Carlsson , Vd Fortnox

Bland våra kunder, småföretagare i hela landet, ses digitalisering som den möjlighet det är. Samtidigt upplever en del företagare problem. Det märks i Svenskt Näringslivs undersökning om det lokala företagsklimatet, som visar att företagens omdöme om tele- och IT-nätet har sjunkit i fler än hälften av landets kommuner.

Missa bredbandsmål

Därför ser vi positivt på regeringens mål för bredbandsutbyggnad, som säger att 95 procent av alla företag (och hushåll) redan nästa år ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Regeringen har upprepat målet i överenskommelsen med Centerpartiet och Liberalerna, och har skjutit till extra medel i vårbudgeten.

Men trots goda ambitioner ser regeringen ut att missa sitt högt ställda bredbandsmål. Post- och Telestyrelsen (PTS) konstaterade tidigare i år att drygt 80 procent av svenska hushåll och företag har tillgång till bredband med tillräcklig hastighet, jämfört med i glesbygd där bara cirka fyra av tio arbetsplatser har tillgång till bredband med tillräcklig hastighet.

PTS konstaterar också att bredbandsutbyggnaden har slagit av på takten. Det är alltså en bra bit kvar till målet om 95 procent och svårast är läget i glesbygd.

Hela landet ska leva

Detta drabbar företag som har svårt att sköta sin verksamhet, att nå nya marknader och att skapa tillväxt. Därmed drabbar det också glesbygdskommuner, som går miste om arbetstillfällen och skatteintäkter. Som Företagarna nyligen visat är småföretag den största skatteintäktskällan i de flesta av landets kommuner, och fyra av fem jobb skapas i mindre företag.

I förlängningen handlar bredbandsutbyggnaden om att hela landet ska kunna leva. Nya resurser har skjutits till utbyggnaden men det finns risk att målet inte kommer att uppnås. Under tiden bromsas de fantastiska möjligheter som i grunden finns att driva företag och arbeta utanför landets större städer.

Större satsningar

Näringslivet i Sveriges kommuner bidrar till tillväxt, skatteintäkter och välstånd, och har en fantastisk potential att fortsätta utvecklas. Samtidigt behöver landets beslutsfattare göra sin del och bidra med den fysiska och digitala infrastruktur som behövs. Vi menar därför att regeringen, och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S), behöver växla upp arbetet med digitaliserings- och bredbandsstrategin genom större satsningar redan i höstens budgetproposition.

Nämnda personer

Anders Ygeman

Integrations- och migrationsminister (S)
Studier i kriminologi (Stockholms uni.)

Politik på allvar
Få gratis nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget.
Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du våra användarvillkor