Försvarsmakten ska ge förslag om utökning av värnplikten

KORTNYTT. Regeringen har gett Försvarsmakten i uppdrag att presentera ett förslag som möjliggör grundutbildning med värnplikt för 5 000 personer från år 2020.

Uppdraget till Försvarsmakten ges i samband med budgetunderlaget för 2019 och i enlighet med förslagen i utredningen En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63), meddelar regeringen i ett pressmeddelande. 

Den tidigare utredningen föreslår en successiv ökning i antal utbildade totalförsvarspliktiga. Försvarsmaktens uppdrag ska ge regeringen möjlighet att ta ställning till myndighetens bedömning om en ökning skulle bli aktuell.

 

Forrige artikel Nya mått för beredskapszoner runt kärnkraftverken Næste artikel Kön styr valet av utbildning