Debatt

KD: "Släpp hyresrättsfixeringen Märta Stenevi"

DEBATT. Grattis till jobbet som bostadsminister. För att underlätta en rivstart på ditt arbete, trots att reformlådan på departementet ekat tom under lång tid, vill vi i KD bidra med följande reformer. Det skriver Jakob Forssmed och Larry Söder (KD). 

Inför en
planeringstimulans för kommunernas planarbete, är en av flera uppmaningar från KD till nytillträdda Märta Stenevi (MP).
Inför en planeringstimulans för kommunernas planarbete, är en av flera uppmaningar från KD till nytillträdda Märta Stenevi (MP).Foto: Claudio Bresciani/Henrik Montgomery/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Jakob Forssmed (KD)
Riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson
Larry Söder (KD)
Riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson


Grattis Märta Stenevi (MP) till posten som ny bostadsminister.

Ditt ansvarsområde handlar om möjligheten att rå sig själv och sin familj, att anpassa boendet efter livssituationen och få trivas i ett eget hem. Men också om att människor ska kunna flytta dit jobben finns.

Reformbehoven är stora och det är förvånande att bostadspolitiken, med några få undantag, närmast legat i träda sedan regeringen Löfvens tillträde 2014. Nu har du chansen att ändra på det.

Släpp hyresrättsfixeringen

Tyvärr har Stefan Löfven splittrat ansvaret för byggande respektive bostadskrediter mellan dig och Åsa Lindhagen, så ni måste koordinera er ordentligt.

Jakob Forssmed och Larry Söder (KD)
Jakob Forssmed (KD).
Jakob Forssmed (KD). Foto: Fredrik Noreback/KD

Till att börja med måste du släppa nuvarande hyresrättsfixering. Hyresrätten är viktig under perioder i livet, men regeringens ensidighet är svårbegriplig när de flesta vill äga.

Enligt en Novus-undersökning från 2019 vill 93 procent av de mellan 18–25 år bo i villa, radhus eller bostadsrätt inom 10 år. Men de hinder som satts upp försvårar för många unga och förstagångsköpare att komma in på ägd bostadsmarknad försvårar i dag drömmar och driver på ojämlikheten.

Larry Söder (KD).
Larry Söder (KD). Foto: Kristdemokraterna

Samtidigt som byggandet av flerbostadshus – där hyresrätter är en majoritet – ökat 137 procent de senaste tio åren, har villaproduktionen ökat med endast 2 procent, enligt SCB. Allt fler vittnar om svårigheten att ens kunna efterfråga ett eget småhus.

Varsågod – här är reformerna

För att underlätta en rivstart på ditt arbete, trots att reformlådan på departementet ekat tom under lång tid, vill vi bidra med följande reformer att genomföra.

  • Sjösätt snarast översynen av amorteringskraven och bolånetaket som lagts på varandra utan analys av effekterna på bostadsmarknaden. Detta har en riksdagsmajoritet begärt för snart ett år sedan. Tyvärr har Stefan Löfven (S) splittrat ansvaret för byggande respektive bostadskrediter mellan dig och Åsa Lindhagen (MP), så ni måste koordinera er ordentligt.

  • Inför subventionerat bosparande till en kontantinsats för unga, där en automatisk avsättning från lön kompenseras med en fast skattereduktion. Att reduktionen blir relativt mer värd vid lägre inkomster och bygger på den enskildes egen inkomst, och inte insättningar från exempelvis föräldrar, ökar träffsäkerheten i reformen.

  • Förnya tomträtten. Genom att betala en löpande tomträttsavgift, i stället för att köpa loss tomten, kan fler få möjlighet att bo i småhus. Lagstiftningen bör ändras så att en fast ränta betalas och successiva uppräkningar av avgäldsunderlaget införs. Då kan den oförutsägbarhet som gjort att tomträtten hamnat i vanrykte minimeras. Förslag finns i tomträttsutredningen från 2012.

  • Inför en planeringstimulans för kommunernas planarbete och ge Länsstyrelsen i uppdrag att peka ut byggbar mark, i syfte att underlätta för människor att få förverkliga sina småhusdrömmar. Stimulansen kompenserar delar av kommunernas kostnader och ges till kommuner som utökar sin planläggning av byggbar mark, särskilt för småhus.

  • Underlätta för ägarlägenheter genom att ta bort skattemässiga och andra hinder. Då kan mindre delar i ett hyreslägenhetsbestånd omvandlas till ägt boende. Det är en nyckel för fler eget ägda bostäder i ofta helt hyresrättsdominerade utsatta områden. Förslag finns i utredningen ”Från hyresrätt till äganderätt” från 2014.

  • Inför hyrköp. Hushåll i utsatta områden bör erbjudas att stegvis få köpa sina lägenheter, där en del av hyran går till köp av bostaden. Staten bör samtidigt avsätta medel för att sluta långsiktiga avtal mellan stat, kommun, boende och bostadsbolag om förbättringar av fastigheter och närmiljö i utsatta områden.

Problemen på bostadsmarknaden behöver bli ett långt mer prioriterat område för regeringen, inte minst förstagångsköpares möjligheter att äga sitt boende och inte hänvisas till dyrare hyresrätter eller otrygga andrahandsboenden. Ta chansen.

Nämnda personer

Jakob Forssmed

Socialminister (KD), förste vice ordförande Kristdemokraterna
fil. mag. statsvetenskap (Göteborgs uni., 2000)

Larry Söder

Riksdagsledamot (KD), vice ordförande civilutskottet, bostadspolitisk talesperson
Redovisningsekonom (Yrkeshögskolan Kungsbacka, 2013)

Märta Stenevi

Riksdagsledamot (MO), tidigare språkrör
Studier i litteraturvetenskap, film, förlagskunskap och företagsekonomi (Lunds uni., 1995-1998), marknadsföring (IHM business school, 2003-2005)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00