Förslaget: Svårare att ändra grundlagen

Grundlagsändringar ska kräva mer än enkel majoritet vid de två riksdagsbesluten, föreslår 2020 års grundlagskommitté som också vill se flera åtgärder för att stärka domstolarnas självständighet. Bland annat föreslås förändringar av Domstolsverkets styrning – och ett namnbyte.

Det är en omfattande grundlagsutredning justitieminister Gunnar Strömmer nu fått i sin hand. Ett av förslagen är att förändra styrningen av domstolsadministrationen, och byta namn på Domstolsverket.
Det är en omfattande grundlagsutredning justitieminister Gunnar Strömmer nu fått i sin hand. Ett av förslagen är att förändra styrningen av domstolsadministrationen, och byta namn på Domstolsverket.Foto: Tommy Hvitfeldt, Christine Olsson/TT
Miranda Olsson

Justitieminister Gunnar Strömmer (M), som innan han blev minister själv satt med i grundlagskommittén, tog på fredagen emot dess betänkande. De lagändringar som kommittén vill se bedöms kunna träda i kraft först om fyra år, efter nästa riksdagsval.

Även framöver vill grundlagskommittén, med ledamöter från alla riksdagens partier, att grundlagsändringar ska kräva två riksdagsbeslut med mellanliggande val. Men från och med 2027 vill kommittén även att ändringarna ska ha större stöd i riksdagen. 

I stället för att det ska räcka med en enkel majoritet i riksdagen föreslår kommittén att det vid det andra riksdagsbeslutet ska krävas två tredjedelars majoritet. Grundlagskommittén vill även se ett krav på antalet ledamöter som närvarar vid besluten för att stärka beslutens legitimitet.

Altinget logoRikspolitik
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget rikspolitik får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00