Förslag om stöd till kontroll av extremism ut på remiss

Slutbetänkandet för SOU 2021:99 eller ”Rätt mottagare – granskning och integritet” har nu gått ut på remiss.

Foto: TT

I slutbetänkandet föreslogs att en stödfunktion inrättas under Center mot våldsbejakande extremism. Den ska kunna bistå beslutsfattande organ med expertkunskap vid svåra bedömningar av civilsamhällesorganisationer som vill ha offentliga bidrag.

Det handlar om fall då man misstänker att en verksamhet som får, eller ansöker om, offentliga medel har en koppling till våldsbejakande extremism eller andra antidemokratiska miljöer.

Bakgrunden är Demokrativillkorsutredningen, som tillsattes 2018 för att ta fram mer enhetliga villkor för statliga bidrag till civilsamhället. Den resulterade i tre slutbetänkanden, och en proposition ska komma i juni.

Altinget logoCivilsamhälle
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget civilsamhälle får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00