Förslag om ökad platssamverkan att vänta från regeringen

Regeringen tittar just nu på hur man kan få platssamverkan mellan fastighetsägare och andra aktörer kan öka. Ett lagkrav är en av stötestenarna, där Fastighetsägarna är skarpt kritiska. ”Fastighetsägarnas roll är helt central”, säger bostads- och infrastrukturminister Andreas Carlson (KD). 

Bostads- och infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) vid ett besök hos Fastighetsägare i Järva i nordvästra Stockholm tillsammans med andra företrädare från Tidöpartierna i civilutskottet.
Bostads- och infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) vid ett besök hos Fastighetsägare i Järva i nordvästra Stockholm tillsammans med andra företrädare från Tidöpartierna i civilutskottet.Foto: Louise Carlsson Örning
0:000:00