Forskare: Kartlägg vad äldre och anhöriga tycker om omsorgen

Andelen äldre i befolkningen ökar samtidigt som kommuner har svårt att rekrytera personal. Tekniska lösningar och en bättre anpassad äldreomsorg kan vara nyckeln. Men i nuläget saknas kartläggningar på vad de äldre själva tycker.

Forskarna Sara Olofsson och Ulf Persson vill se bättre studier på vilka aspekter äldreomsorgens patienter prioriterar.
Forskarna Sara Olofsson och Ulf Persson vill se bättre studier på vilka aspekter äldreomsorgens patienter prioriterar.Foto: IHE, Janerik Henriksson/TT
Axel Hyttnäs Telin

Under 2020-talet kommer den äldre delen av befolkningen att öka dramatiskt. Det eftersom den stora gruppen 1940-talister fyller 80 år under decenniet.

Totalt innebär det 300 000 fler äldre – vilket är lika många som totalökningen i den arbetsföra gruppen 18–64-åringar. Då möjligheterna till produktivitetsutveckling i en redan personalintensiv äldreomsorg är begränsade krävs andra lösningar.

I en ny SNS-rapport ger forskarna Ulf Persson och Sara Olofsson förslag på åtgärder som kan öka livskvaliteten.

Altinget logoOmsorg
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget omsorg får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00