Forskare: Kartlägg vad äldre och anhöriga tycker om omsorgen

Andelen äldre i befolkningen ökar samtidigt som kommuner har svårt att rekrytera personal. Tekniska lösningar och en bättre anpassad äldreomsorg kan vara nyckeln. Men i nuläget saknas kartläggningar på vad de äldre själva tycker.

Forskarna Sara Olofsson och Ulf Persson vill se bättre studier på vilka aspekter äldreomsorgens patienter prioriterar.
Forskarna Sara Olofsson och Ulf Persson vill se bättre studier på vilka aspekter äldreomsorgens patienter prioriterar.Foto: IHE, Janerik Henriksson/TT
0:000:00