Försäkringsbolagen: Lokalpolitiken klarar inte av planering av nya byggnader

Synen på kommunernas roll och förmåga när det kommer till klimatanpassningsarbetet skiljer sig åt mellan SKR och Svensk försäkring. Men båda organisationerna välkomnar trots det att regeringen nu ska styra upp ansvarsfrågan.

Utredare Johan Hjalmarsson har fått i uppdrag av regeringen att se över både ansvarsfrågan för den övergripande klimatanpassningen, men också vem som ska stå för notan. I april nästa år ska resultatet presenteras. 
Utredare Johan Hjalmarsson har fått i uppdrag av regeringen att se över både ansvarsfrågan för den övergripande klimatanpassningen, men också vem som ska stå för notan. I april nästa år ska resultatet presenteras. Foto: Johan Nilsson / TT
0:000:00