Förnybartförhandlaren: Vi har ett ganska besvärligt läge

Den finländska huvudförhandlaren Nils Torvalds sitter nu med flera kompromisser på sitt bord som är kontroversiella ur ett nordiskt perspektiv. Han får inte ens med de egna gruppmedlemmarna: ”Jag kommer att rösta nej” säger Emma Wiesner (C).

”Det gör att vi gör i miljöutskottet är ibland ”hemskt miljövänligt”, men
 det representerar nödvändigtvis inte parlamentets helhet”, menar Nils Torvalds (Renew). <br>
”Det gör att vi gör i miljöutskottet är ibland ”hemskt miljövänligt”, men det representerar nödvändigtvis inte parlamentets helhet”, menar Nils Torvalds (Renew).
Foto: Press
Jacob Hederos

Möjligheterna till statsstöd för livsmedelsbaserade drivmedel begränsas ytterligare. Bioenergi från skogsråvara behöver tredjepartsrevisioner för att godkännas. Kaskadprincipen införs, om än i begränsad skala. Och avfallsförbränning får bara stimuleras om det samtidigt finns system för återanvändning och utsortering av återvinningsbart material på plats.

Det är bara några av de potentiellt kontroversiella förslagen ur ett nordiskt perspektiv som Nils Torvalds kan få med sig från miljöutskottet när de på tisdag ska anta sin hållning till det uppdaterade förnybartdirektivet.

Men även om det är mycket av detta som Torvalds själv inte förordar, så ställer han sig bakom paketet med tillförsikt. För inspelet är just ett inspel, och det kan vänta fortsatta förhandlingar med bland annat industriutskottet innan paketet röstas igenom.

– Det gör att vi gör i miljöutskottet är ibland ”hemskt miljövänligt”, men det representerar nödvändigtvis inte parlamentets helhet. Så om vi tittar nu på vad vi förhandlat fram om förnybartdirektivet, så är den allmänna gissningen den att när vi kommer fram till plenaromröstningen så kommer slutresultatet se annorlunda ut. Kompromisserna är riktningsgivande för hur det kommer att gå, men inför slutomröstningen kommer en del saker ändras, säger han till Altinget.

Den nordiska synen på bioenergi från skogsråvara arbetar fortsatt i motvind i Bryssel, menar Torvalds, som dock anser att vissa förändringar behövs, om inte annat för att stilla kritikerna.

För att ha en plats vid bordet då, ställer jag upp nu

Jytte Guteland, S-parlamentariker
– Jag hävdar att vi inte riktigt har så stora problem. Men det som påverkar detta i bakgrunden är att det finns mycket aktiva civilsamhällesorganisationer som kommer med rapporterer som kan inte är helt sanningsenliga.

Han tar upp ett exempel som legat på hans arbetsbord, som via bildbevisföring bland annat hävdade att man brände hela stockar i en bioenergianläggning i Jakobstad, Finland.  

– Jag tog upp den bilden på Google Maps med en av människorna som kom med rapporten. Då visade det sig att bredvid förbränningsanläggningen, så låg både en såg och en cellulosafabrik. Men det återkommer ofta en bild av det är något hemskt som håller på att ske, och den här sortens bilder har påverkat debatten jättemycket. Jag menar att det finns en fake news-aspekten i denna rapporteringen, men den går lätt hem hos många parlamentariker, säger Nils Torvalds.

Så det behövs inte någon stärkt kontroll?

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.