Förföljd ska skyddas över hela EU

SKYDDSORDER. Den som skyddas av ett kontaktförbud ska kunna behålla det skyddet även i ett annat EU-land, enligt det EU-direktiv som nu ska bli svensk lag.

EU-direktivet från 2011 kom till på initiativ av tolv länder, däribland Sverige, och innebär att hotade personer ska få samma skydd över hela unionen. Den lag som ska reglera detta för svensk del kommer att träda i kraft den 1 januari 2016, enligt riksdagens beslut.

Konsekvensen blir att en svensk åklagare ska kunna utfärda en europeisk skyddsorder som garanterar att kontaktförbudet gäller utomlands. Den som har kontaktförbud i Sverige ska därmed hindras från att söka upp eller kontakta den andra personen i ett annat EU-land. På motsvarande sätt ska Sverige erkänna en annan EU-stats skyddsorder om någon som lever under hot väljer att flytta hit.

EU-länderna har olika typer av skydd för hotade personer, och har valt olika juridiska lösningar för det. Därför innehåller EU-paketet två delar: En förordning och ett direktiv. Riksdagen har tidigare godkänt den andra delen av EU:s skyddspaket och har beslutat att en ny lag ska stiftas för att ange hur förordningen ska genomföras och verkställas i Sverige. Den lagen trädde i kraft den 1 maj.

 

 

Forrige artikel Kosovo närmare EU Næste artikel Ökat oberoende för teve vid sponsring
Överblick: S rusar i opinionen och uppehållstillstånd i fara

Överblick: S rusar i opinionen och uppehållstillstånd i fara

ÖVERBLICK. Coronakrisen har gjort att stödet för Socialdemokraterna skjuter i höjden. Flera som har sitt uppehållstillstånd knutet till arbete riskerar att förlora det, varnar Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik. Personal på Statens servicecenter exponeras för smitta. Läs Altingets överblick.