Fler vill gå längre än Skog – och regionerna saknas

Betänkandet från utredningen ”Sänk tröskeln till en god bostad” har fått kritik för att inte gå tillräckligt långt. När remissvaren nu inkommit är det tydligt att flera aktörer instämmer. Men också att regionerna ser att deras roll tappats bort. ”Vi tycker att det är lite konstigt”, säger Linus Johansson, Region Östergötland.

Utredningen "Sänkt tröskel till en god bostad" har bland annat haft i uppdrag att föreslå åtgärder för att fler ska kunna få en egen bostad utifrån egen förmåga. 
Utredningen "Sänkt tröskel till en god bostad" har bland annat haft i uppdrag att föreslå åtgärder för att fler ska kunna få en egen bostad utifrån egen förmåga. Foto: TT/Erik Simander/AP Photo/Michael Sohn
Louise Carlsson-Örning

I slutet av mars presenterade utredaren Karolina Skog betänkandet från utredningen ”Sänk tröskeln till en god bostad”. Utredningen tillsattes 2020 och hade i uppdrag att titta på hur förutsättningar för en socialt hållbar bostadsförsörjning kan skapas och lämna förslag som ska underlätta för de som idag har svårt att hitta en bostad att komma in på bostadsmarknaden. 

Utredningen föreslår bland annat en tydligare ansvarsfördelning mellan stat och kommun med gemensamt mål genom en ny bostadsförsörjningslag som reglerar både statens och kommunernas ansvar i bostadsförsörjningen. 

Den föreslås också att det blir obligatorisk för kommuner att lämna hyresgarantier till barnfamiljer, samt att bostadsförmedlingar ska få tydligare förutsättningar att förmedla bostäder med social hänsyn. 

Altinget logoBo och Bygg
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget bo och bygg får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00