Debatt

Finns det en välfärdsmaffia i Sverige, sjukvårdsministern?

Det är omöjligt för regionerna att hålla jämna steg med kriminella nätverk och vårdaktörer som skor sig på skattebetalarna genom enorma vinstuttag, men även genom rena bedrägerier, skriver Karin Rågsjö, vårdpolitisk talesperson (V).

Att den organiserade brottsligheten har letat sig in i den gemensamma välfärden innebär miljardförluster och hotar människors allra mest omedelbara säkerhet och hälsa i kontakten med en vårdcentral eller annan välfärdsverksamhet, skriver Karin Rågsjö (V). Till höger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD). 
Att den organiserade brottsligheten har letat sig in i den gemensamma välfärden innebär miljardförluster och hotar människors allra mest omedelbara säkerhet och hälsa i kontakten med en vårdcentral eller annan välfärdsverksamhet, skriver Karin Rågsjö (V). Till höger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD). Foto: Pressbild regeringen/pressbild riksdagen
Karin Rågsjö
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Finns det en maffia i Sverige? Jag vill nog svara JA på den frågan.

Ekobrottsmyndigheten larmar; gängens största inkomstkälla är inte längre narkotika, utan välfärdsbrott. De driver vårdcentraler, sköter vaccinationer och tar hand om unga i riskzon.

Kriminella nätverk som tar sig in i välfärden. Vet vi vad som pågår? Handlar det om utpressning? Infiltration? Vi vet inte allt, Men vi vet att det är systemhotande.

Det välfärdsbygge som har etableringsfrihet med minimal kontroll bidrar till att välfärdskriminaliteten ökar. Det kan vi även se hos Sveriges största vårdaktör Capio. Capio i Stockholmsregionen har mellan 2016 och 2022 registrerat i snitt var fjärde besök på särskilda boenden för äldre som akuta besök. Men trots att det är högt i jämförelse med till exempel konkurrenten Familjeläkarna, som registrerat i snitt var elfte besök som akut, har Region Stockholm inte reagerat. Det ska nu utredas som bedrägeribrott.

Välfärdssystemet är under attack. Kriminella gör vinster på gemensamma skattemedel genom att bedriva verksamheter inom välfärden. Privata företag som kontrolleras av kriminella startar och bedriver till exempel vårdcentraler och vaccinationsmottagningar. Det är ett sätt att både ta ut vinst på skattepengar och tvätta pengar från den kriminella verksamheten.

Att den organiserade brottsligheten har letat sig in i den gemensamma välfärden innebär miljardförluster och hotar människors allra mest omedelbara säkerhet och hälsa i kontakten med en vårdcentral eller annan välfärdsverksamhet. I förlängningen är det även ett hot mot välfärdssystemet, rättssäkerheten och demokratin i Sverige.

Det krävs nationella åtgärder

Nu krävs nationella åtgärder för att bemöta problemet. Människor måste känna tillit och trygghet till välfärden och dom som har verksamheter inom välfärden.

Vänsterpartiet har länge pekat på de allvarliga konsekvenserna av att släppa kontrollen över sjukvården och övrig välfärd till privata aktörer.  Att kriminella nätverk nu av allt att döma sett sin chans att tjäna och tvätta pengar i vår gemensamma sjukvård är tyvärr ett logiskt nästa steg i den utvecklingen. Etableringsfriheten är en guldklimp för kriminella nätverk men även för de stora vårdaktörerna.

Men vi måste ta bort den fria etableringsrätten.

Det är omöjligt för regionerna att hålla jämna steg med kriminella nätverk och vårdaktörer som skor sig på skattebetalarna genom enorma vinstuttag, men även genom rena bedrägerier.

Vänsterpartiet har kritiserat denna utvecklingen under lång tid. I samband med 90-talskrisen gjordes stora förändringar i styrningen av välfärden. Kritiken mot ökande kostnader inom offentlig sektor ledde till införandet av en ny styrningsfilosofi, hämtad från industrin, kallad New Public Management (NPM). Från att i huvudsak drivits i egen regi öppnades välfärden upp för privata marknadsintressen. I en nyligen publicerad rapport från Carina Gunnarson, inom ramen för SNS forskningsprojekt Brottslighet och samhälle, lyfts även den bristfälliga konsekvensanalysen av att öppna upp välfärden för privata aktörer.

Kommer statsrådet vidta åtgärder?

I en interpellation har jag frågat Statsrådet Acko Ankarberg Johansson vad som är på gång.

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att hindra kriminella välfärdsverksamheter inom hälso- och sjukvård och omsorg utifrån de förslag som inkommit från bl.a. Ivo och SKR? Avser statsrådet att begränsa nyetablering av privata företag inom hälso- och sjukvård och omsorg för att förhindra kriminella att bedriva verksamheter?

Vänsterpartiet har tidigare just föreslagit att bland annat stoppa kriminella från att starta välfärdsverksamheter inom hälso- och sjukvården och omsorgen genom att införa en stopplag av privata företags nyetablering inom välfärden. Det är för att försäkra att kriminella gäng inte startar fler verksamheter och att utöka Ivos resurser för myndighetens tillsynsarbete.

Men vi måste ta bort den fria etableringsrätten. Den skapar en ojämlik vård och öppnar dörren för kriminella och företag som skor sig på skattebetalarna.

Nämnda personer

Acko Ankarberg Johansson

Sjukvårdsminister (KD)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00