Fem utbildningar stoppas på universitet

PERSONALBRIST. Den femte vårdutbildningen på kort tid pausas nu på Mittuniversitetet eftersom fakulteten lider av akut lärarbrist.

Ledningen vid Mittuniversitetet meddelar att de vill göra stora åtgärder för att rädda vårdutbildningarna i Sundsvall. Därmed föreslår de att sjuksköterskeutbildningen ska pausas och inte ta in några nya studenter vårterminen 2019. De som redan går programmet kommer inte att påverkas. 

Sjuksköterskeprogrammet fortlöper som vanligt på Mittuniversitetet i Östersund. Ledningen vill dock se över om de kan öka intaget på programmet i Östersund höstterminen 2019.

Får inget examenstillstånd

Sjuksköterskeprogrammet i Sundsvall är den femte vårdutbildningen på Mittuniversitetet som pausas. Specialistutbildningarna till ambulanssjuksköterska, intensivvårdssjuksköterska, barnsjuksköterska och barnmorska är sedan tidigare pausade från år 2019 till 2020. För att man ska få ha examenstillstånd krävs det att det finns lärare som själva är specialister och har disputerat, något som det är brist på.

Redan i oktober i år måste universitetet fastställa utbildningsutbudet för hösten 2019. Därför har man valt att pausa utbildningarna redan nu.

Krävs arbetsmiljöåtgärder

Det är en akut lärarbrist på programmen som gör att det inte går att ta in fler studenter. Mittuniversitetet uppger att det saknas åtta heltidstjänster jämfört med samma period ifjol. Universitetet förklarar att “situationen blir ohållbar”.  

Därför föreslår ledningen arbetsmiljöåtgärder och rekryteringsinsatser för att locka nya lärare. Universitetet vill även få till ett kompetenssamarbete med andra lärosäten och regioner. 

Rektor vill ha nystart

Universitetskanslersämbetet granskade utbildningarna 2015 och sedan dess har utbildningarna drivit ett kvalitetsarbete. Kurserna på sjuksköterskeprogrammet revideras därför och kommer vara helt implementerade år 2020. Men det har också satt press på personalen. 

För att klara nästa granskning år 2020, ska man fortsätta att utveckla utbildningen och rekrytera fler lärare. Därför vill rektorn för Mittuniversitetet göra en “nystart” som ska se till att sjuksköterskeprogrammet i Sundsvall, efter pausen, kan fortsätta som tidigare.

Forrige artikel Rekordfå ledamöter blev inkryssade Rekordfå ledamöter blev inkryssade Næste artikel Lyssna på Altingets nya podd Lyssna på Altingets nya podd