Facken: Det här vill vi ha i julklapp, sjukvårdsministern

Bättre arbetsmiljö, pengar för att anställa tillräckligt många allmänläkare och skrotad informationsplikt. Den önskelistan skickar bland andra Vårdförbundet och Läkarförbundet till sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD). 

Önskelistan till sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD)  från vårdens företrädare är lång.
Önskelistan till sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD)  från vårdens företrädare är lång.Foto: Christine Olsson / TT Pontus Lundahl / TT
Linda Berglund

I väntan på skarpa förslag från socialdepartemetet har Altinget bett fackförbund och andra professionsföreträdare att skriva önskelista till socialdepartementet. 

Vårdförbundet är glasklara kring vad de vill ha i paketen. Skrota Tidöravtalets anmälningsplikt och tillsätt kriskommissionen för vårdens arbetsmiljö. 

 

”Rätten till hälsa gäller alla och vård ska ges efter behov. Förslaget om ’anmälningsplikt’ vid möte med papperslösa patienter strider mot vår professionsetik och skulle påverka våra möjligheter att skapa förtroendefulla vårdmöten och ge god och säker vård”, skriver förbundet, som också vill ha ökade statsbidrag till kommuner och regioner för att förbättra arbetsmiljön.

Även Läkarförbundet och Svensk förening för allmänmedicin, Sfam, lyfter behovet av rimlig arbetsmiljö, liksom Arbetsterapeuterna, som skickat en hälsning på rim till makthavarna via Facebook.

”Till förebygga ska vi flippa, men då kan ni ej rehab skippa. Ett ökat fokus vill vi ha, då kommer hälsan främjas bra”, skriver de. 

Läkarförbundet vill ha lagkrav för att driva på primärvårdsreformen och Sfam vill att regionerna ska få pengar så att de kan nå målet om en läkare per 1 100 invånare. 

”Varje invånare behöver få en namngiven fast läkare, och den läkaren ska ha ansvar för ett rimligt antal patienter”, skriver Läkarförbundet. 

Mer styrning via myndigheter och fler vårdplatser står också på önskelistan.

Altinget logoVård och Hälsa
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget vård och hälsa får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.