EU-regel om terrorbekämpning kan byggas ut

BROTT. Polisen i EU-länderna ska få tillgång till uppgifter om flygpassagerare för att bekämpa terrorism, enligt de politiska planerna. Sverige anser att reglerna även bör gälla flygresor inom EU.

Direktivet om passageraruppgifter, PNR , har förhandlats under flera år och ministerrådet och parlamentet är nu ense om att direktivet ska vara på plats före årsskiftet.  Direktivet ses som ett verktyg för att upptäcka potentiella terrorister och andra grova brottslingar. Det finns dock några skiljelinjer kvar mellan rådet och parlamentet och en sådan är om direktivet enbart ska gälla vid flygningar till och från länder utanför EU.

I slutet av denna vecka ska ministerrådet ta upp frågan på nytt och Sveriges linje är att medlemsstaterna ska kunna välja att även flygresor inom EU ska omfattas av direktivets. Sverige bör inta en generellt positiv inställning till att åstadkomma ett samlat regelverk även för EU-interna flygningar, enligt regeringen.

Polisen  i Sverige och andra EU-länderna använder redan i dag uppgifter från flygbolagen för att kartlägga misstänkta. Målet med direktivet är att skapa ett regelverk för hela unionen. Flygbolagen ska då lämna ut de personuppgifter som finns i bokningssystemen så att de kan användas för att bekämpa terrorism och andra grova brott.

 

Forrige artikel Tydligare om straff för återfall i brott Næste artikel Digitaliseringens effekter ska analyseras