EU placerar krishanteringslager i Sverige

KORTNYTT. EU ska inrätta ett centrallager för krishanteringen. Lagret kommer att placeras i Kristinehamn.

EU:s ministerråd har fattat ett beslut om att inrätta en central lagerkapacitet för EU:s civila krishanteringsinsatser.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) får i uppdrag att hantera lagerkapaciteten och det kommer att placeras i anslutning till MSB:s befintliga lager i Kristinehamn.

Syftet med EU:s krishanteringslager är att snabbt kunna stödja civila insatser med utrustning. MSB lämnade 2016 ett anbud om att få ansvara för det strategiska lagret.

Beslutet om att placera lagret i Sverige innebär att MSB får uppdraget att bland annat lagerhålla, köpa in och transportera materiel som används i EU:s insatser för civil kris- och konflikthantering. 

– Att EU:s ministerråd nu beslutat att placera centrallagret för EU:s civila krishanteringsinsatser i Kristinehamn är en stor framgång för Sverige. Sverige är en av de största bidragsgivarna av personal till EU:s civila insatser. Vi driver på för att förbättra EU:s förmåga att agera i krissituationer och bidra till fred och säkerhet. Det nya lagret kommer att förbättra och effektivisera insatserna, säger utrikesminister Margot Wallström, i ett pressmeddelande.

MSB ska nu underteckna ett avtal med EU:s utrikestjänst, EEAS och verksamheten är planerad att invigas i Kristinehamn under år 2018.

,

Forrige artikel Regeringen utreder ämnesbetyg Næste artikel Nobelpriset i litteratur skjuts upp
Här är alla 23 ministrar i nya regeringen

Här är alla 23 ministrar i nya regeringen

REGERING. Sveriges nya regering består av 23 ministrar, fem från Miljöpartiet och 18 från Socialdemokraterna. Det är lika många statsråd som i förra regeringen. Könsfördelningen är 12 kvinnor och elva män, vilket också är oförändrat jämfört med förra regeringen. Miljöpartiet får en minister mindre, Socialdemokraterna en mer.