EU överens om grönare vägavgifter – men svenskt vägval kan dröja

Vägslitageavgifter, som kan stå för en närmre än fjärdedel av de årliga kostnaderna för lastbilstransporter, ska rabatteras utifrån utsläppen framöver. Men miljöstyrningen i det nya systemet som lagstiftarna enades om i natt sågas av både den gröna och den kristdemokratiska förhandlaren.

Mer morötter och piskor införs utifrån ett miljöperspektiv på de tyngre transporternas vägavgifter framöver i EU. Men vilka val som Sverige tar utifrån ramarna som ges kan dröja längre än planerat. <br>
Mer morötter och piskor införs utifrån ett miljöperspektiv på de tyngre transporternas vägavgifter framöver i EU. Men vilka val som Sverige tar utifrån ramarna som ges kan dröja längre än planerat.
Foto: Nikolay Doychinov © European Union , 2015
Jacob Hederos

Efter över fyra års diskussioner kunde EU-lagstiftarna i natt enas om de nya miniminivåerna för hur vägavgifter får tas ut för tyngre transporter i unionen. I stora drag innebär reformen en tydligare miljöstyrning av de olika eurovinjettavgifterna, där det kan föras in både mer morötter för miljövänligare fordon, och mer piska för de större utsläppen. 

Utöver att minimikrav ställs på att vissa avgifter ska differentieras utifrån koldioxidutsläppen, samt att det ska införas avgifter för luftföroreningarna, finns det också möjligheter för att föra in ytterligare pålagor för de externa CO2-kostnaderna.

Men det förs också in ett antal undantag i regelverken, bland annat för att avgifterna inte måste införas på alla vägar och i alla länder samtidigt. Sammantaget bedömer bland andra EPP:s huvudförhandlare att den miljöstyrande effekten blir för låg, vilket gör att österrikiskan Barbara Thaler, och den gröna gruppen inte står bakom nattens handskakning.

– Det som överenskommits ser bra ut på papper men uppfyller inte ”gröna given” i praktiken. Den föreslagna lösningen för koldioxiddifferentiering av infrastrukturavgifter kommer inte att lägga fler varor på järnväg, tvärtom. Lastbilar som ingår i det nya systemet skulle få en betydande fördel jämfört med järnvägstransporter, vilket innebär att vi kommer att ha ännu fler lastbilar på vägarna. Du kan inte å ena sidan kräva en grön giv och besluta om en EU-vägavgiftsreform som har fler hål än en schweizisk ost å andra sidan, säger skuggrapportören Barbara Thaler i ett uttalande.

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00