EU-ministern om Brysseloro inför nya inriktningen: Målen ligger fast

Jessika Roswall känner sig trygg med att förarbetet inför ordförandeskapet, trots signaler om att tjänstemän saknar kunskap om hur de ska leda de tunga slutförhandlingarna mellan EU:s lagstiftare. ”Såklart är det en viktig del att få utbildning.”

”Det är för Sveriges bästa att
vi har en bred sammanhållning i EU-politiken” säger Jessika Roswall, nytillträdd EU-minister och tidigare vice-ordförande i EU-nämnden.<br>
”Det är för Sveriges bästa att vi har en bred sammanhållning i EU-politiken” säger Jessika Roswall, nytillträdd EU-minister och tidigare vice-ordförande i EU-nämnden.
Foto: Christine Olsson / TT
Jacob Hederos

Under det kommande halvåret väntas svenska regeringsföreträdare leda minst 2 000 möten i rollen som ordförandeland i EU:s ministerråd.

Som en av flera centrala uppdrag, väntas ordförandelandet leda de trepartssamtal som förs mellan EU-kommissionen, ministerrådet och EU-parlamentet för att hamra fram kompromisser kring de nya regelverk som ska ställa om unionen i linje med de nya klimatmålen.

I vår väntas bland annat förhandlingarna om nya krav på laddinfrastruktur, energieffektiviseringsambitioner samt de krav som fokuserar på att ställa om fastighetssektorn, landa i det svenska ordförandeskapets knä.

Den nytillträdda EU-ministern, Jessika Roswall (M), har hittills fått signalen att förberedelserna är goda inför det uppdrag som väntar.

Men Altinget har vid flera tillfällen de senaste veckorna fått information om att tjänstemän som är tänkta att leda trepartsförhandlingar i vår har behövt söka utanför Regeringskansliet om grundläggande fakta inför förhandlingarna.

Ordförandeskapsländerna kan förvisso få stor assistans av sekretariatet på ministerrådet för att hantera uppdraget, men uppgifterna väcker samtidigt frågor om förberedelsearbetet.

Roswall har själv inte nåtts av de uppgifterna när Altinget når henne för en intervju, men lyfter också vikten av att alla bitar kommer på plats.

– Det är såklart att det är en viktig del att få utbildning i hur man leder möten, hur man driver saker framåt och hur man förhandlar. Det har jag pratat med mina statsrådskollegor om, och även min statssekreterare Christian Danielsson har samtalat med sina kollegor om hur man gör det. Det är det jag känner till, säger Jessika Roswall i en intervju med Altinget.  

Det tidigare franska ordförandeskapet tog flera år på sig i förarbetet. Hur ser du på den svenska förberedelseprocessen?

– Som opposition fick jag god insikt i de politiska delarna av förberedelserna av den förra EU-ministern. Men jag har inte varit inne i förberedelserna de facto, om hur man har utbildats inför detta. Så det kan jag inte svara på, säger Roswall och fortsätter:

– Men jag känner att sedan jag kom in här för tre veckor sedan så upplever jag att man har jobbat länge med de här förberedelserna och man är väldigt redo. Jag känner mig helt trygg i att vi är förberedda för det här uppdraget.