Debatt

EU måste byggas starkare och tryggare

Sverige och EU måste stärka sitt och det gemensamma försvaret och självförsörjningen. I en allt mer orolig värld är det dags att länderna enas på riktigt. Det skriver Petar Cavala. 

Gränskontroll på Öresundståg vid tågstationen i Hyllie. 
Gränskontroll på Öresundståg vid tågstationen i Hyllie. Foto: Johan Nilsson / TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Vi står inför en tid av betydande utmaningar där vår gemensamma säkerhet och trygghet är av högsta prioritet. Riksdagens nyligen fattade beslut om att tillåta id-kontroller utan riksdagens godkännande signalerar behovet av snabb respons i krissituationer.

Däremot underminerar detta beslut den europeiska sammanhållningen och försvagar samarbetet kring gränsregionala frågor inom unionen – och i förlängningen hela det gemensamma säkerhetsarbetet både inom EU och det nordiska samarbetet.

Avgörande betydelse att vi fokuserar på trygghet 

Inför det kommande EU-valet är det av avgörande betydelse att vi fokuserar på vår gemensamma trygghet. Ett starkare europeiskt försvar behövs för att möta den ökande aggressionen från flera geopolitiska spelare i vårt närområde och minska osäkerheten vid våra gränser.

 Det handlar inte om att avveckla de nationella försvarsstyrkorna, utan snarare att integrera dem ytterligare och låta de övergripande besluten fattas på EU-nivå.

Genom ett förstärkt gränsskydd hade vi i Sverige kunnat undvika att hamna i en situation där vi tvingas fatta beslut som direkt skadar den gränsregionala integrationen. Det är därför hög tid att i större utsträckning överlåta ansvaret för säkerhetsfrågorna till EU-nivå, i stället för att hantera dem nationellt. Det handlar inte om att avveckla de nationella försvarsstyrkorna, utan snarare att integrera dem ytterligare och låta de övergripande besluten fattas på EU-nivå.

Dags för ett mer sammanhållet EU 

De EU-vänliga partierna måste vara tydligare förespråkare för ett starkare och mer sammanhållet EU. Vi bör föra en svensk debatt om att EU ska spela en större roll geopolitiskt och sträva efter gemensamma, starka gränser och ett enhetligt skydd mot yttre hot.

Vi lever i en tid där stora makter expanderar på bekostnad av sina grannländer. EU står inför utmaningar som kan leda till splittring, särskilt inom områden som migrationspolitik, energi och stöd till Ukraina. För att möta dessa utmaningar är det avgörande att EU kan agera enat gentemot resten av världen och motstå yttre påtryckningar.

Detta blir svårt om vi fortsätter att hålla fast vid nationella beslut som kanske skulle vara bättre att fatta på EU-nivå. Denna splittring är en ständig risk som vi måste vara medvetna om. Å andra sidan bör det enas inom EU och låta beslut som bäst fattas nationellt hamna just på nationell nivå. EU får inte bli något ”lagom”.

Alla blir vinnare

Att ge EU mer och rätt befogenheter är nödvändigt för att möta dagens utmaningar. Vi bör sträva mot ökat samarbete inom försvar, utrikespolitik och valutafrågor. Genom att stärka det europeiska samarbetet blir vi alla vinnare, och små länder som vi i Norden och de baltiska staterna, som är särskilt utsatta, får ökat skydd.

En annan tillhörande aspekt i vår gemensamma trygghet är EU:s inre marknad. Denna utgör en kärnpelare för unionens ekonomiska stabilitet och tillväxt. Den har möjliggjort för medlemsländerna att effektivt handla och samarbeta inom ramen för en gemensam handelszon. Men i takt med att globala makter utövar ökad ekonomisk påverkan och konkurrens, är det av största vikt att EU stärker sin position för att skydda sin inre marknad. Att helt förlita sig på ren frihandel innebära redan påtagliga risker för att EU:s ekonomiska suveränitet komprometteras av utländska intressen.

Ett tryggare och säkrare Europa 

I stället behöver vi främja ett balanserat handelsförhållande där EU har förmågan att säkerställa en rättvis och ömsesidig handel, samtidigt som den inre marknaden skyddas mot oönskad påverkan och manipulation. Med sin betydande ekonomiska kraft och en marknad av tillräcklig storlek har EU potentialen att utveckla en mer självförsörjande produktion av samhällskritiska produkter inom både teknik och medicin, vilket i förlängningen gynnar både unionens medlemsländer och dess medborgare.

Genom att stärka EU inom försvar och trygghet samt öka självförsörjningen inom samhällsviktiga områden, kommer vi bättre kunna skydda våra gemensamma intressen och säkerställa vår trygghet i en alltmer komplex värld. Det är dags att enas och agera beslutsamt för att bygga ett säkrare och mer stabilt Europa för oss alla.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00