EU-kommissionen vill ha obligatoriska elsparkrav – accepteras i riksdagen

Det krävs bindande energisparkrav som pressar ner elpriserna under timmarna med högst förbrukning, anser EU-kommissionen. Förslaget får stöd i riksdagen. ”Men vi ska inte normalisera den typen av situationer och säga att det inte är så farligt att vi ska sänka några grader”, säger Mattias Bäckström Johansson (SD).

EU-kommissionen anser att EU har rätt att sätta ett pristak på rysk gasen: "Vi har redan sett hur de stryp och minskat leveranserna till 13 medlemsländer "<br>
EU-kommissionen anser att EU har rätt att sätta ett pristak på rysk gasen: "Vi har redan sett hur de stryp och minskat leveranserna till 13 medlemsländer "
Foto: Virginia Mayo/AP/TT
Jacob Hederos

Regeringen fick under onsdagen ta emot de första inspelen från riksdagen inför energiministermötet på fredagen. Regeringen söker mandat för att kunna bidra till att få fram ett paket av lösningar på elprisläget som uppkommit i unionen.

Regeringen vill få riksdagens stöd för att brett backa upp de förslag som diskuterats på EU-nivå. Inga hårda krav ställs upp, i stället har tongångarna mjukast upp relativt tidigare uttalanden.

Bland annat står det, till skillnad från statsministerns ”måste” i fredags, att ”elpriserna på den europeiska elmarknaden behöver frikopplas från gaspriserna.”

Regeringen ser också ut att få uppbackning för sina önskemål hos EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, som under onsdagen presenterade skisserna till de förslag de vill gå fram med på tisdag nästa vecka.

Med hänvisning till att ryska bolag redan brutit mot de kontrakt som tecknats med europeiska aktörer, så anses det nu bland annat nu möjligt att införa ett pristak på den ryska gasen.

Hur det ska ske i praktiken återstår dock att se, då det finns skeptiska huvudstäder i unionen, bland annat i Ungern, som tecknat separata gasleveransavtal med den ryska regimen.

– Vi kommer inte att ge efter mot den utpressning som Putin utför, löd EU-kommissionens ordförandes budskap.  

Under tisdagen utlovar EU-kommissionen att presentera de färdiga förslagen – men detta är grunderna, utlovar EU-kommissionens ordförande:
1. Bindande sparkrav under toppförbrukningstimmarna på dygnet
2. Inframarginellt pristak på elproduktionen under den dyraste produktionen som ska fördelas till medlemsländerna och understödja utsatta företag och hushåll.
3. Solidariskt bidrag från fossila energiproducenter som ska fördelas till medlemsländerna och bidra till ren energiproduktion i medlemsländerna
4. Likviditetsstöd till elhandelsbolagen
5. Pristak på rysk gas

Kommissionen vill också införa ett pristak även på resterande elmarknad, för att sedan omfördela intäkterna som kvarstår över detta tak tillbaka till medlemsländerna, som sedan ska dela ut dessa som stöd till ”utsatta företag och hushåll”.