EU-kommissionen uppmanar Sverige till krafttag mot penningtvätt

DEBATT. Sverige har uppmanats att förbättra sitt arbete mot penningtvätt. Svarta pengar ska inte kunna leta sig in i våra finansiella system eftersom dessa pengar är livsnerven för organiserad brottslighet och terrorism, skriver chefen för EU-kommissionens representation i Sverige.

Katarina Areskoug Mascarenhas
Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

 

När EU-kommissionen lade fram sina årliga ekonomiska rekommendationer i början av juni ombads Sverige och fem andra EU-länder att förbättra sitt arbete mot penningtvätt. 

EU har världens hårdaste regler mot penningtvätt. Samtidigt måste mer göras för att utveckla detta samarbete och säkerställa att regelverket följs runtom i Europa.

Viktigt att Sverige ser över regelverk

En penningtvättskandal kopplad till en av landets största banker har fått EU-kommissionen att se tillsyn och tillämpning av regelverket mot penningtvätt som en prioriterad fråga för Sverige.

Vi välkomnar den utredning som finanstillsynsmyndigheterna i Sverige, Estland, Lettland och Litauen har inlett och att Sverige stärkte regelverket 2017, då penningtvättslagen trädde i kraft. Men den senaste tidens händelser visar vikten av att Sverige ser över sitt regelverk, tar fram riktlinjer för att förbättra tillsynen och säkerställer att åtgärderna genomförs effektivt.

Bekämpa kriminalitet

Förutom Sverige rekommenderar EU-kommissionen även att Danmark, Estland, Lettland, Malta och Bulgarien förbättrar tillämpningen av penningtvättsreglerna.

Kampen mot penningtvätt är en central del av EU:s arbete för att bekämpa och förebygga kriminalitet.

EU har världens hårdaste regler mot penningtvätt och har stärkt regelverket ytterligare under de senaste åren. Men det handlar inte bara om att ha ett bra regelverk – det måste också tillämpas på ett effektivt sätt. Här vilar ett stort ansvar på medlemsländerna.

Får inte finnas svaga länkar

I EU:s inre marknad kan pengar enkelt flöda mellan banker, företag och kriminellas fickor i olika länder. Därför måste EU:s bekämpning av penningtvätt vara effektiv och gränsöverskridande. Bekämpningen av internationell penningtvätt vilar på tre ben: ett starkt regelverk, effektiv tillsyn samt bra samordning mellan de ansvariga myndigheterna.

Det får inte finnas några svaga länkar i systemet – i form av enskilda banker eller länder – som kriminella och terrorister systematiskt kan utnyttja för att tvätta illegala pengar och finansiera kriminell verksamhet.

Utökade befogenheter till EBA

I takt med att de finansiella flödena allt mer integreras över gränserna måste EU-samarbetet fördjupas i samma takt.

Det femte penningtvättsdirektivet antogs i juni förra året och ska vara införlivat i medlemsländernas lagstiftning i januari nästa år. Direktivet ger den Europeiska bankmyndigheten (EBA) utökade befogenheter för att samordna tillsynsarbetet och sprida viktig information mellan ländernas myndigheter.

Förbättra samarbetet mellan myndigheter

EU-kommissionen är beredd att använda alla verktyg för att säkerställa att det gemensamma regelverket mot penningtvätt efterlevs – inklusive att driva överträdelseförfaranden mot medlemsländerna som inte sköter sig.

På grund av brister i implementeringen av det fjärde penningtvättsdirektivet öppnade EU-kommissionen också överträdelseförfaranden mot samtliga medlemsländer.

Vi har också lagt fram en strategi för att förbättra informationsutbytet och samarbetet mellan tillsynsmyndigheter och myndigheter som bekämpar penningtvätt. Diskussioner inom EU pågår om huruvida tillsynen behöver stärkas ytterligare.

Livsnerven för terrorism

Svarta pengar ska inte kunna leta sig in i våra finansiella system eftersom dessa pengar är livsnerven för organiserad brottslighet och terrorism. EU-kommissionen står beredd att samarbeta med alla länder för att stärka kampen mot penningtvätt.

Forrige artikel Vhek: Kartlägg hedersrelaterad brottslighet Vhek: Kartlägg hedersrelaterad brottslighet Næste artikel Dalakommunerna: Vi står upp för varandra och utjämningssystemet Dalakommunerna: Vi står upp för varandra och utjämningssystemet