Debatt

EU-kommissionär Ivanova: Fler kvinnor måste in i vetenskapen

Den 11 februari är det den internationella dagen för kvinnor och flickor i vetenskap. Än i dag finns det ett glapp mellan könen, speciellt inom STEM-områdena (naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik). För att förändra detta har EU-kommissionen lanserat ett flertal strategier och initiativ. Men mycket finns kvar att göra, skriver Iliana Ivanova, EU-kommissionär med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor. 

”I år delar vi för andra gången ut EU:s jämställdhetspris för att fira de enastående resultat som uppnåtts av europeiska akademiska organisationer och forskningsorganisationer.”, skriver EU-kommissionären.  
”I år delar vi för andra gången ut EU:s jämställdhetspris för att fira de enastående resultat som uppnåtts av europeiska akademiska organisationer och forskningsorganisationer.”, skriver EU-kommissionären.  Foto: isabell Höjman/TT, Pressbild
Iliana Ivanova
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det finns knappast något bättre tillfälle än den 11 februari att reflektera över EU:s åtagande att se till att kvinnor och flickor får sin rättmätiga plats inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (STEM). I år kommer Internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskap och vårt arbete med att skapa en jämlikhetsunion att vara av särskild betydelse i och med det kommande valet till Europaparlamentet.

Kvinnor utgör 41 procent av forskarna och ingenjörerna i EU. Tittar man på andelen kvinnor bland egenföretagare inom naturvetenskap, ingenjörsvetenskap och informations- och kommunikationsteknik ser det dock annorlunda ut. Där ligger siffran på strax över 25 procent.

Slutsatsen är tydlig: vi behöver fortfarande fler kvinnor inom vetenskapen.

EU har lagt fram konkreta åtgärder 

Det gläder mig att EU redan har vidtagit flera konkreta åtgärder, inte bara för att stärka jämställdhetsdimensionen inom forskning och innovation, utan också för att stödja och lyfta fram kvinnor inom STEM-områdena (naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik).

Lanseringen av Horisont Europa, vårt nuvarande ramprogram för forskning och innovation för perioden 2021–2027, var ett stort steg framåt mot jämställdhet inom just forskning och innovation. Men för att offentliga organ, forskningsorganisationer och lärosäten ska få finansiering måste de ha en jämställdhetsplan. Dessa planer är viktiga för att skapa rättvisa, inkluderande och trygga arbetsplatser och för att åstadkomma hållbara institutionella förändringar i hela Europa. Dessutom måste ett jämställdhetsperspektiv integreras i EU-finansierade projekt för att säkerställa att de är relevanta för alla EU-medborgare.

 Tack vare programmets bestämmelser om jämställdhet ser vi goda resultat: kvinnliga forskare utgör mer än 42 procent av bidragsmottagarna på alla karriärnivåer och 46 procent av doktoranderna.

Genom program såsom Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna sätter vi höga standarder för forskarutbildningen och främjar lika möjligheter både inom och utanför den akademiska världen. Tack vare programmets bestämmelser om jämställdhet ser vi goda resultat: kvinnliga forskare utgör mer än 42 procent av bidragsmottagarna på alla karriärnivåer och 46 procent av doktoranderna.

Men vad gör vi för att öka andelen kvinnor och flickor inom just STEM-områdena? Europeiska kommissionen har infört en rad strategier och initiativ. Bland annat samarbetar vi med universitet och aktörer inom forskning och innovation för att göra studier och arbete inom STEM-områdena mer attraktivt genom att inkludera konst, samhällsvetenskap och humaniora (den så kallade STE(A)M-metoden).

2030 ska samtliga 27 länder omfattas 

I samband med dessa insatser är det viktigt att uppmuntra nyfikenhet och skapa en gynnsam miljö där unga flickor kan utforska STEM-ämnena. Detta är grunden för programmet Girls Go Circular. Sedan programmet lanserades 2020 har över 32 000 flickor i 23 länder fått möjligheten att förbättra sin digitala kompetens och sina entreprenörsfärdigheter. Senast 2030 kommer vi att utvidga det till att omfatta alla 27 EU-länder, och jag uppmuntrar alla flickor att ta reda på vad programmet kan erbjuda dem.

Naturligtvis belönar vi även de framsteg som gjorts. I år delar vi för andra gången ut EU:s jämställdhetspris för att fira de enastående resultat som uppnåtts av europeiska akademiska organisationer och forskningsorganisationer.

Vi kommer också att fortsätta att lyfta fram framstående kvinnliga innovatörer. Priset för kvinnliga innovatörer delas ut för tionde gången den 18 mars under forsknings- och innovationsveckan, som är kommissionens flaggskeppsevenemang. Syftet med priset är att uppmärksamma kvinnor som har omvandlat banbrytande idéer till verkliga resultat. Jag hoppas att det inspirerar morgondagens innovatörer att gå i deras fotspår.

Det är först när vi tar itu med de grundläggande frågorna jämställdhet, mångfald och inkludering som vi kan vara säkra på att forskning och innovation kan ge oss lösningar på de utmaningar som berör oss alla.

Nämnda personer

Iliana Ivanova

EU-kommissionär med ansvar för forskning, innovation, utbildning, kultur och unga

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00