Ett hundratal kan tvingas lämna Arbetsförmedlingen

Efter de minskade förvaltningsanslagen flaggar Arbetsförmedlingen för att de riskerar att behöva göra sig av med ett hundratal medarbetare. ”Först ser vi dock över vilka möjligheter som finns till bland annat omplacering”, säger vikarierande generaldirektör Lars Lööw i ett pressmeddelande.

0:000:00