Debatt

Ett grönt rotavdrag kan lindra byggkraschen – och vara en motor i omställningen

Ett utvecklat, grönt rotavdrag skulle kunna bromsa nedgången i byggbranschen, rädda jobb i sektorn och bana väg för ökad hållbarhet, skriver Monica Björk, vd för Byggmaterialhandlarna.

Rot är det instrument som över tid visat sig fungera allra bäst. Nu måste vi ta rot till nästa nivå, skriver Monica Björk.
Rot är det instrument som över tid visat sig fungera allra bäst. Nu måste vi ta rot till nästa nivå, skriver Monica Björk.Foto: Byggmaterialhandlarna, Ali Lorestani/TT
Monica Björk
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Byggmaterialhandelns Byggmaterialindex för juni är en dyster läsning. Försäljningen minskade med omkring 18 procent, jämfört med samma månad förra året. För andra kvartalet i rad visar index att omsättningen minskar kraftigt, och att tillväxten under andra kvartalet är ännu kraftigt negativ jämfört med det föregående. Eftersom nästan en tredjedel av omsättningen kommer från årets andra kvartal slår den negativa tillväxten väldigt hårt.

Och de närmaste åren ser ut att bli fortsatt utmanande. Samtliga tillfrågade byggmaterialhandlare i Sverige tror på en lägre försäljning. Det beror till största del på minskat byggande, tredubblade bostadsräntor, kraftigt ökade byggkostnader och en kärvande finansiering.

I en färsk prognos från Boverket spås antalet påbörjade bostäder att minska från 71 000 under toppåret 2021, till runt 27 000 för i år och 21 500 för år 2024.

Rot funkar bäst

Mot bakgrund av den kraftiga konjunktursvacka vi nu befinner oss i, är det naturligt att titta på åtgärder som kan stimulera ny- och ombyggnation av fastigheter.

Rot är det instrument som över tid visat sig fungera allra bäst. Nu måste vi ta rot till nästa nivå genom att införa ett grönt rotavdrag – för att påskynda omställningen till ett mer hållbart bostadsbestånd som förbrukar mindre energi.

Återställ tidigare nivån

I dag får den som äger småhus eller har en bostadsrätts- eller ägarlägenhet en skatterabatt på upp till 50 000 kronor per person och år vid nyttjande av rot. Skatterabatten är 30 procent av arbetskostnaden, inklusive moms.

Vi föreslår en återställning till den tidigare nivån på 50 procent av arbets- och materialkostnaden, och samtidigt en höjning av maxbeloppet till 100 000 kronor.

Ett grönt rotavdrag skulle fokusera på:

  • Åtgärder som minskar energiförbrukningen i bostäder. Det kan vara tilläggsisolering, byte av gamla fönsterglas till treglasfönster och införande av mer effektiv värmekälla. Byggnader i Sverige förbrukar ungefär 20 procent av Sveriges totala energi. Genom energieffektivisering av bostäder kan vi snabbt minska energiförbrukningen.
  • Underlätta att bygga med återbrukat byggmaterial. Om minst 10 procent av byggmaterialet i ett byggprojekt är återbrukat material så ska man vara kvalificerad för grönt rotavdrag.
  • Öka efterfrågan på hållbara produkter som är klassificerade i ett miljöbedömningssystem eller produkter som har en låg klimatpåverkan. Om minst 25 procent av mängden inköpt byggmaterial är hållbart så ska man vara kvalificerad för grönt rotavdrag.

Vi uppmanar regeringen att införa denna höjning redan nu till höstbudgeten för att lindra effekterna av den pågående nedgången i byggsektorn och samtidigt använda rotavdraget som en motor i den gröna omställningen.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00