Eneroth försvarar ERTMS-beslut: Ifrågasätter inte införandet – utan kostnaderna

Trafikverket pekar på att det inte går att skjuta investeringarna i det nya signalsystemet framför sig utan att det blir dyrare i slutändan. Men infrastrukturministern försvarar beslutet att mer än halvera budgeten relativt begäran. ”Man får rätta mun efter matsäck.”

”ERTMS är viktigt och jag ifrågasätter inte alls implementeringen, men det får inte kosta hur mycket som helst”, menar Infrastrukturministern. <br>
”ERTMS är viktigt och jag ifrågasätter inte alls implementeringen, men det får inte kosta hur mycket som helst”, menar Infrastrukturministern.
Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet
0:000:00