"En ny viltmyndighet fördröjs i utredningar"

DEBATT. Riksdagen har begärt en ny viltmyndighet, men miljöminister Karolina Skog (MP) undviker att ens svara på frågan. Istället lämnade regeringen nyligen ett förvånande besked om ändrad representation i viltförvaltningsdelegationerna, skriver Moderaternas Åsa Coenraads som anser att regeringen urholkar äganderätten bakvägen.

Svensk viltförvaltning behöver nya förutsättningar för framtiden. Det svenska landskapet har förändrats avseende förutsättningarna för att bedriva en väl fungerande viltvård. Vissa arter har etablerat sig starkare än tidigare och andra arter är på nedgång. Gruppen sällanjägare blir allt större och förutsättningarna för människor på landsbygden har förändrats över tid då flyttströmmen till storstäderna ökat. Det saknas dessutom ett modernt helhetsgrepp kring frågor som rör jakt och viltvård.

S+MP avslutade viktig utredning

Alliansen tillsatte år 2012 en utredning om framtidens jakt som kom att kallas för jaktlagsutredningen. En utredning som skulle ta det helhetsgrepp som behövs för framtiden, en utredning som av många varit efterlängtad. I det delbetänkande som kom år 2013 föreslås en ny myndighet med helhetsansvar för viltförvaltning och jaktfrågor, den nya myndigheten skulle göra det enklare att få en god överblick och en balans mellan olika intressen. När den socialdemokratiska regeringen tillträdde 2014 valde de att avsluta även denna utredning innan den var klar med hänvisning till egna planer.

Två år senare har inget hänt

Nu har det gått mer än två år och regeringen står fortfarande utan plan för hur framtiden inom viltförvaltningen ser ut. Åtgärder lyser fortfarande med sin frånvaro om man inte räknar den proposition om utfodring som var så slarvigt skriven att riksdagen skickade tillbaka den till regeringen för omarbetning.

Regeringen har i mer än två år sagt att de ska göra något för jakten, men åtgärderna lyser med sin frånvaro. Den plan de efter valet 2014 sa sig ha verkar inte genomförbar. Det är kanske inte så konstigt med tanke på att ett av regeringspartierna gör allt vad de kan för att urholka äganderätt och minska inflytande för skogsägare och jägare att förvalta viltet på ett ansvarsfullt sätt.

Riksdagen vill ha viltmyndighet

Under riksmötet 2014/15 tog miljö- och jordbruksutskottet ett utskottsinitiativ (bet. 2014/15:MJU9 punkt 2), som fick stöd av en majoritet i riksdagen, om att regeringen snarast ska inrätta en ny myndighet med ansvar för viltförvaltning och jaktfrågor. Regeringen har ännu inte bemött dessa tillkännagivanden. Enligt skrivelse 75 (skr. 2015/16:75) bereds frågorna fortfarande.

Det framstår även som att regeringen hyser en ovilja mot att göra vad riksdagen har tillkännagivit och hellre begraver denna för jakten och viltvården viktiga fråga genom att hänvisa till behov av långa utredningstider på Regeringskansliet.

Besked som urholkar äganderätten

Under tiden som frågan om ny jaktmyndighet bereds ställer vi fråga efter fråga till ansvarig minister Karolina Skog (MP) som undviker att svara in i det längsta. På frågan om vad som händer med viltförvaltningsdelegationerna kom det mycket förvånade beslutet den 23 februari 2017 om att minska skogens, markens och jägarnas representation och istället öka upp delegationerna med en delegat från naturbevararna och en från naturturismen. Regeringen tar med andra ord ytterligare ett steg mot att urholka äganderätten bakvägen, med Miljöpartiet i spetsen.

Forrige artikel "Miljarder från vattenkraften går rätt in i statskassan" Næste artikel "Regeringens beslut ett erkännande av viltturismen"