Debatt

En moderat regering gör Sverige säkrare

Efter ett decennium som kännetecknats av politisk tafatthet tar den moderata regeringen nu omtag i totalförsvarsfrågan. Dagens hotbild är stor, men lika stor är vår beslutsamhet att säkra Sverige, skriver Alexandra Anstrell (M), riksdagsledamot.

Regeringen har tillsatt en rad olika utredningar för att stärka Sveriges totalförsvar. Miljötillståndsprocessen vid byggandet av skjutbanor ska också bli snabbare.
Regeringen har tillsatt en rad olika utredningar för att stärka Sveriges totalförsvar. Miljötillståndsprocessen vid byggandet av skjutbanor ska också bli snabbare.Foto: Moderaterna, Johan Nilsson/TT
Alexandra Anstrell
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det har snart gått tio år sedan riksdagen bestämde sig för att totalförsvaret skulle rustas upp.

Trots att många uppgifter funnits på bordet har arbetet med det civila försvaret kännetecknats av både tröghet och politisk tafatthet. Den moderata regeringen tar nu ett stort omtag i denna fråga och genomför ett antal reformer för att stärka det civila försvaret i grunden.

Tidigare ansvarade justitiedepartementet över frågorna kring civilt försvar, där den oftast fick andra eller tredje rangens prioritet bakom lag och ordning. Nu har frågan flyttats över till försvarsdepartementet med en egen ministerpost, minister för civilt försvar, samt med möjligheten att bättre koordinera frågorna med försvarsministern och det militära försvaret.

Vi fattar beslut och driver på för att skapa möjligheter för det civila försvaret att lämna seminarievärlden och möta dagens verklighet.

Ett tvärsektoriellt näringslivsråd för totalförsvar och krisberedskap har länge efterfrågats för att förbättra samverkan mellan det privata och det offentliga, genom att utgöra en plattform för ömsesidigt informationsutbyte mellan staten och näringslivet. Trots uppmaningar från 2015 och framåt kom inte arbetet i gång förrän ministern för civilt försvar, Carl Oskar Bohlin (M), tillträdde sin post 2022.

Lång rad med utredningar

En rad olika utredningar och uppdrag har tillsatts för att stärka Sveriges totalförsvar. Bland annat utredningar kring återupprättande av civilplikten, regioner och kommuners ansvar vid höjd beredskap samt personalförsörjning av det civila försvaret. Uppdrag har även utfärdats för möjligheter att få till en reservhamn på Gotland och för att lagra sjukvårdsprodukter vid traumavård.

Regeringen avser också att flytta över beslutskedjan över fler miljötillståndsprocesser från domstolar till regeringen. Detta ska möjliggöra snabba beslut i frågor som rör rikes säkerhet. I dagsläget har vi sett att tiden för att exempelvis få tillstånd för nya eller ombyggda skjutbanor och för andra verksamheter kan dröja upp till tio år. Detta är oacceptabelt långsamt och äter tid vi inte har råd att slösa.

Med stor beslutsamhet säkrar vi Sverige

Sammantaget kan vi konstatera att Sveriges beredskap stärks med en moderatledd regering.

Vi fattar beslut och driver på för att skapa möjligheter för det civila försvaret att lämna seminarievärlden och möta dagens verklighet. Hela totalförsvaret stärks, steg för steg. Alla länkar måste hänga ihop för att systemet ska bli resilient och robust.

Det militära försvaret klarar sig inte heller utan ett fungerande civilt försvar. Dagens hotbild är stor men lika stor är också vår beslutsamhet att säkra Sverige för kris och krig.

Nämnda personer

Carl-Oskar Bohlin

Minister för civilt försvar (M)
Juridik (Uppsala uni., 2011)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00