Ekström om budgeten – tvingas backa från skollöften

BUDGET. Riktade statsbidrag slås ihop under nästa år för att fler kommuner ska kunna söka. Samtidigt skjuter regeringen upp stora skolsatsningar och tvingas backa från vallöften.

Innan höstbudgeten släpptes så presenterade utbildningsminister Anna Ekström (S) ett skolpaket med åtgärder för att höja kvaliteten i skolan. Där det beskrivs som att man ska “fortsätta investera i skolan”. 

Men det totala tillskottet skolan får nästa år jämfört med årets M/KD-budget, som riksdagen röstade igenom, är 110 miljoner.  

– Det viktiga i den här budgeten är de många miljardsatsningarna som finns, som ibland bakas ihop eller läggs ihop, fortgår, säger Ekström om tillskottet. 

Backar från vallöfte

Innan valet talade regeringspartierna S och MP om att likvärdighetsbidraget skulle vara fullt utbyggt år 2020. Det vill säga 6 miljarder årligen som delas ut som ett mer generellt statsbidrag. Men nu backar regeringen från sitt vallöfte. 

Nästa år höjs bidraget istället från 3,5 till 4,9 miljarder. Ekström skyller på “jättestora skattesänkningar” som fanns i årets gällande budget av M/KD. 

– Men i gengäld har vi lyckats öka bidraget så det blir 6,2 miljarder år 2021, och det är jag väldigt glad över, säger Ekström och fortsätter: 

– Vi har varit tvungna att justera tidsplanen. 

Kostnadsvillkoret kan slopas

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i samband med budgeten återigen krävt förändringar i utformningen av bidraget. 

SKL vill att kostnadsvillkoret görs om, så kommuner inte blir återbetalningsskyldiga av statsbidraget om de effektiviserar eller måste spara in på skolan.  

Ekström meddelar nu att man kommer se över kostnadsvillkoret under hösten. 

– Vi kommer göra den översynen inom departementet och vi kommer att förstås ta hjälp av Skolverket när vi gör den översynen. 

Inget professionsprogram 2020

Nästa år kommer inga pengar satsas på att införa nationella professionsprogrammet. Departementet behöver året för att göra ett utredningsarbete. 

– Därför är vår bedömning att pengar för att förbereda strukturerna på myndighetsnivå kommer att behövas först 2021, säger Ekström. 

– Det finns en utredning som är gjord och remitterad och den har vi stor glädje av i det här arbetet. Men när man närmar sig detaljerna för hur det här ska utformas, så är det väldigt viktigt att lärarnas organisationer är med, tillägger hon. 

Riktade bidrag tas bort

I budgeten så väljer regeringen att rensa bland riktade statsbidrag. Tre riktade statsbidrag läggs ihop och blir ett. Det gäller lärarreformen, lärarlönelyftet och det nya lärarlönetillägget på 10 000 kronor i utanförskapsområden.  

– Vi har haft problem med att pengarna inte gått åt. Vår bedömning är att om vi gör det till ett statsbidrag så blir lättare att söka och använda pengarna, säger Ekström. 

Ytterligare tre riktade statsbidrag försvinner. Statsbidraget för lovsimskola och statsbidraget för kompetensutveckling för yrkeslärare tas bort. Statsbidraget Lågstadiesatsningen läggs in i bidrag som likvärdighetsbidraget och statsbidraget för lärarassistenter. 

Och enligt utbildningsministern ska man minskningen av antalet statsbidrag fortsätta kommande år genom att man lägger ihop likartade bidrag. 

Beslutskedja: Budgetpropositionen för 2020

Regeringens förslag till statens budget för 2020. Beslut om budgeten fattas under hösten 2019.

12/9
2019
18/9
2019
18/9
2019
18/9
2019
18/9
2019
18/9
2019
18/9
2019
18/9
2019
18/9
2019
18/9
2019
19/9
2019
20/9
2019
20/9
2019
20/9
2019
2/10
2019
2/10
2019
8/10
2019
9/10
2019
11/10
2019
31/10
2019
8/11
2019
28/11
2019
28/11
2019
28/11
2019
28/11
2019
28/11
2019
28/11
2019
3/12
2019
3/12
2019
4/12
2019
4/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
10/12
2019
11/12
2019
11/12
2019
12/12
2019
12/12
2019
12/12
2019
12/12
2019
12/12
2019
12/12
2019
12/12
2019
12/12
2019
12/12
2019
12/12
2019
17/12
2019
17/12
2019
17/12
2019
17/12
2019
17/12
2019
17/12
2019
17/12
2019
17/12
2019
17/12
2019
18/12
2019
18/12
2019
18/12
2019
18/12
2019
18/12
2019
18/12
2019
18/12
2019
18/12
2019
18/12
2019
14/1
2020
13/2
2020
12/1
2021

Forrige artikel Liberal succé i budgeten Liberal succé i budgeten Næste artikel Twitterreaktioner på budgeten Twitterreaktioner på budgeten
Forskare: Information om vaccin riskerar minska social distansering

Forskare: Information om vaccin riskerar minska social distansering

DEBATT. När vaccinationsprogrammet fortskrider och slutet på pandemin känns närmare, riskerar åtgärder som bygger på frivillig social distansering bli mindre effektiva. Strikta restriktioner kan krävas tills att vaccinen på allvar nått ut, skriver fyra forskare.