Debatt

Ekonomiskt stöd en förutsättning för föreningar

DEBATT. Det vore orimligt att omintetgöra det positiva arbete som Sveriges föreningar gör på grund av enskilda rötägg, skriver Niclas Malmberg (MP), som menar att ett avvecklat föreningsbidrag skulle slå hårt emot föreningslivet.

Niclas Malmberg (MP)
Niclas Malmberg (MP)Foto: Fredrik Hjerling
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Av: Niclas Malmberg, riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson (MP)

Svenska Dagbladets ledarskribent Linda Nordlund driver åsikten att allt föreningsbidrag bör avvecklas, därför att det är så svårt att granska om ideella föreningar lever upp till det så kallade demokratikriteriet, och att om ideella föreningar nu gör ett viktigt arbete kan de väl stå på egna ben ekonomiskt.

Ekonomiskt stöd en förutsättning

Sverige har tusentals föreningar, där ledare lägger ner oerhört mycket ideellt arbete som i slutänden är positivt för hela samhället. Men en förutsättning för många av dessa föreningar är att det samtidigt finns ett ekonomiskt stöd, så att man ska kunna klara lokalhyror, materialkostnader etc. Resultatet om föreningsbidraget dras in är därför att vi riskerar att tappa allt det ideella arbete som nu utförs inom den ideella föreningssektorn. Att finansiera den insatsen på annat sätt skulle inte vara ekonomiskt möjligt. Det vore orimligt att omintetgöra allt det positiva arbete som Sveriges föreningar gör, därför att det finns enstaka föreningar som fuskat med medlemsstatistik eller bedriver en verksamhet som inte är förenlig med grundlagens krav på att utgå från alla människors lika värde.

Skärpt tillsyn välkommen

Att det finns föreningar som bedriver verksamhet som inte bör få offentligt stöd måste istället hanteras genom att föreningarna granskas. MUCF har nu skärpt ingången till hur man ser på föreningar där hatretorik florerar. Det är mycket välkommet. Det finns ingen allmän rättighet att uppbära bidrag för att du bildar en förening. Det är upp till föreningen att visa att verksamheten lever upp till de krav som ställs. Lyckas man inte visa det, måste MUCF:s beslut vara att inte bevilja bidrag.

Inte rättsosäker

Nordlund menar att MUCF:s hantering är rättsosäker. Det är ett märkligt resonemang, när det samtidigt finns en överklagandemöjlighet. I alla sammanhang där människor fattar beslut, kan besluten komma att fattas på felaktiga grunder. Om jag exempelvis uppsöker läkare när jag är sjuk finns risk att jag får en felaktig prognos. Sättet att hantera det är inte att avveckla sjukvården, utan att det finns en patientskadenämnd dit jag då kan vända mig. På samma sätt kan inte risken för felaktiga bedömningar om huruvida en förening ska ha bidrag inte hanteras genom att allt föreningsbidrag dras in, utan genom att Förvaltningsrätten har möjlighet att överpröva MUCF:s beslut.

 

 

Dokumentation

Debatt på Altinget

Vill du medverka i debatten? Kontakta debattredaktör Ola Hjalmarsson på [email protected]


Nämnda personer

Niclas Malmberg

Ordförande Republikanska föreningen, vice ordförande Sveriges vindkraftkooperativ
Journalistexamen (JMK 2000)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00