DS: Motståndskraft Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025 (DS 2017:66)

Utredaren har överlämnat "Motståndskraft Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025" till försvarsdepartementet.
0:000:00