Debatt

Djurens rätt: Kommuner och regioner måste halvera köttkonsumtion

DEBATT. Det är angeläget att samtliga kommuner och regioner antar en målsättning om halverad köttkonsumtion till år 2030, skriver Djurens rätt som lyfte frågan i samband med SKR:s kongress. 

"Förra året minskade köttkonsumtionen för tredje året i rad i Sverige, men vi ligger fortfarande i toppen bland världens länder sett till köttkonsumtion per capita"
"Förra året minskade köttkonsumtionen för tredje året i rad i Sverige, men vi ligger fortfarande i toppen bland världens länder sett till köttkonsumtion per capita"Foto: Djurens rätt
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Camilla Bergvall
Förbundsordförande, Djurens rätt
Sebastian Wiklund
Enhetschef för politiskt arbete och sakfrågor, Djurens rätt


Sedan Intergovernmental panel on climate change (IPCC) presenterade sin rapport "Climate change and land" i augusti i år råder det inget tvivel om att vi behöver öka andelen växtbaserad mat om vi ska klara av att nå klimat- och miljömålen.

Förra året minskade köttkonsumtionen för tredje året i rad i Sverige, men vi ligger fortfarande i toppen bland världens länder sett till köttkonsumtion per capita. Den högintensiva djuruppfödningen som krävs för att göra historiskt hög köttkonsumtion möjlig kan knappast beskrivas som etiskt försvarbar.

Går emot slutsatserna

I Livsmedelsstrategin som antogs av riksdagen år 2017 står det att "den positiva utvecklingen för den svenska vegetabilieproduktionen bör fortsätta. Det ligger i linje med en ökad hållbar livsmedelskonsumtion."

Tyvärr förenas inte skrivelsen med konkreta förslag på hur vegetabilieproduktionen ska stärkas. Däremot finns mål och åtgärder som syftar till ökad produktivitet och höjd lönsamhet för svensk animalieproduktion vilket går emot slutsatserna i IPCC:s rapport om att köttkonsumtionen drastiskt behöver minska.

Öka andelen växtbaserat

Däremot finns mål och åtgärder som syftar till ökad produktivitet och höjd lönsamhet för svensk animalieproduktion vilket går emot slutsatserna i IPCC:s rapport om att köttkonsumtionen drastiskt behöver minska.

Camilla Bergvall och Sebastian Wiklund
Djurens rätt

Kommuner och regioner har makt att påverka utvecklingen av livsmedelsindustrin och tidigt lägga grunden för hållbara matvanor bland barn och unga.

Enligt Livsmedelsverket upphandlar Sveriges kommuner och regioner mat för omkring 8 miljarder kronor årligen. Många kommuner arbetar också aktivt med öka andelen växtbaserad mat och ställer djurskyddskrav inom ramen för Upphandlingsmyndighetens kriterier.

Utan höjda kostnader

Samtidigt skulle ambitionsnivån kunna vara mycket högre för att driva på för en mer hållbar produktion och konsumtion.

Det behövs i de flesta fall mycket tydligare målsättningar för minskad köttkonsumtion. De flesta kommuner ställer i dag djurskyddskrav på de animaliska livsmedel precis i nivå med den svenska djurskyddslagen.

Här skulle kommuner och regioner kunna gå i framkant och skapa efterfrågan på produkter från en annan typ av djurhållning, med högre djurskyddsnivå. Med minskad andel kött på tallriken kan det göras utan att totalkostnaden höjs.

Kommunranking

Från Djurens rätts sida hoppas vi kunna bidra till ökat intresse att arbeta med upphandlingen av mat och hoppas att samtliga kommuner och regioner väljer att anta målsättningar som rör höjda krav på djurvälfärd och halverad köttkonsumtion till år 2030.

Under våren år 2020 genomför vi återigen en kommunranking där vi granskar hur djurvänliga Sveriges kommuner är med fokus inte minst på de offentliga måltiderna. Vi hoppas då att fler kommuner vill vara med och slåss om förstaplatsen.

Läs också: Djurens rätt: Kommunpolitiker måste våga vego


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00