Debatt

Digitala hjälpmedel ska inte vara en klassfråga

Stora grupper i samhället går miste om möjligheten till den ökade livskvalitet som tekniska framsteg kan ge dem. Det skriver Karin Leire, forsknings- och innovationschef Permobil, och Bengt Thorsson, vd Permobil.

Foto: Pressbild permobil
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den 14 oktober genomfördes Digitalidag 2022 med 250 aktörer. Det arrangerades 1 000 aktiviteter över hela Sverige för att inspirera till delaktighet i den digitala utvecklingen. Något som kan vara lättare sagt än gjort för personer med funktionsvariationer, som vill men inte alltid kan delta på grund av olika begränsande faktorer.

Mer än ett transportmedel

Det finns en tradition av att bara se hårdvara som hjälpmedel men även digitala verktyg kan göra stor skillnad. En uppkopplad rullstol är i dag så mycket mer än ett transportmedel, den är grunden för ett aktivt, socialt liv och självständighet. Även de samhällshälsoekonomiska vinsterna är många när trycksår, smärta och ödem på grund av stillasittande minskar och fler människor får möjlighet att arbeta och vara en del av samhället.

Ett exempel är hur den uppkopplade rullstolen avsevärt ökar användarnas trygghet. Den har en 4G-modul kopplad till molnet där all statusinformation från rullstolen lagras, och består dels av en app för användare, dels en portal för servicetekniker. När teknikern får information om rullstolen kan service planeras och vanliga fel förebyggas och förhindras innan de uppstår. Tjänsten ger även användaren kontroll på användningen av sitsfunktioner, rullstolens batteriladdning och hur långt rullstolen kan köras. Den har dessutom en röststödstjänst för personer som har svårt att navigera.

Tvingas betala ur egen ficka

Problemet är att inte alla får tillgång till den senaste digitala tekniken. Tillgång till digitala hjälpmedel är många gånger en klassfråga, då många användare tvingas betala ur egen ficka. Konsekvensen är att stora grupper i samhället går miste om möjligheten till den ökade livskvalitet som tekniska framsteg kan ge dem, vilket rimmar illa med Sveriges ambition att vara världsledande inom e-hälsa år 2025. För att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta en god och jämlik hälsa krävs därför att beslutsfattarna tar ett krafttag för att öka tillgängligheten till digitala hjälpmedel.

En uppkopplad rullstol är i dag så mycket mer än ett transportmedel, den är grunden för ett aktivt, socialt liv och självständighet.

En annan förutsättning för en jämlik tillgång till digitala hjälpmedel är att förskrivare har rätt kunskap för att kunna rekommendera rätt hjälpmedel och att användarna vet vad som finns och därmed kan efterfråga det. Här har alla aktörer ett ansvar att hjälpas åt för att uppnå god matchning mellan användare och digitala hjälpmedel som kan underlätta användarens vardag och stärka möjligheterna att delta i samhället.

Därför vill vi:

  • Att den kommande regeringen avsätter stimulansmedel i budgeten för att stärka tillgången till medicintekniska hjälpmedel, bland annat genom anpassad utbildning i digital kompetens.
  • Att alla som har behov av rullstol ska få ta del av de digitala hjälpmedel de behöver för att kunna arbeta, förflytta sig och ha makten över sina egna sociala liv.
  • Att den kommande regeringen tillsätter en utredning som ser över jämlik tillgång till digitala hjälpmedel i alla regioner, i linje med Vision e-hälsa 2025. Det är viktigt att tydliggöra den potential som finns med digitala hjälpmedel.

Avgörande för livskvaliteten

Pålitliga uppkopplade hjälpmedel är avgörande för individens livskvalitet och inkludering i samhället. För att utveckling, implementering och tillgängliggörande av innovationer ska uppnås utifrån allas olika förutsättningar krävs samverkan och dialog mellan personer med mandat inom privat entreprenörskap, offentlig verksamhet, forskning och politik.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00