Detta krävs för ursprungsmärkning av kött

KORTNYTT. Om Sverige ska kunna införa obligatorisk ursprungsmärkning av fisk och kött på restauranger och i storhushåll behöver EU-kommissionen övertygas på fyra punkter, enligt Livsmedelsverket.

Foto: Pixabay
Johanna Alskog

60 000 restauranger och storhushåll skulle beröras om Sverige införde obligatorisk ursprungsmärkning av kött och fisk. Men det är ingen självklar och enkel procedur att införa en sådan ursprungsmärkning, utan det krävs att Sverige får en nådig nick från EU-kommissionen.

Ska ett godkännande från vara möjligt, krävs i ett första steg att Sverige tar fram underlag för att kunna göra en anmälan till EU-kommissionen. Det skriver Livsmedelsverket i sin analys till regeringen, som har gett myndigheten i uppdrag att undersöka vad som krävs för att införa en ursprungsmärkning. Underlaget behöver omfatta fyra delar:

1. Ett författningsförslag som i möjligaste mån stämmer överens med EU-rätten samt tar ställning till vilka kött- och fiskprodukter som ska omfattas. 

2. En redogörelse för de eller det skäl som motiverar införande av ursprungsmärkning för en anmälan till EU-kommissionen.

3. En konsumentundersökning som visar att en majoritet av konsumenterna anser att uppgift om ursprung är mycket viktig.

4. En redogörelse som visar sambandet mellan vissa kvaliteter hos livsmedlet och dess ursprung eller härkomst.

Punkt fyra blir den mest komplicerade delen att redovisa i anmälan till EU-kommissionen, enligt Livsmedelsverket.

Branschmotstånd mot förslaget

Livsmedelsverket skriver även i rapporten att majoriteten av de branschorganisationer som myndigheten har haft kontakt är emot obligatorisk ursprungsmärkning, i synnerhet om uppgifterna ska lämnas skriftligen.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00