Detaljerna i biståndsuppgörelsen – och så säger ministern

Kritiken har varit stenhård sedan Ulf Kristersson (M) meddelade att biståndets enprocentsmål överges. Altinget har fått fram fler detaljer om uppgörelsen. Bland annat införs ett åttaprocentigt maxtak på avräkningar för flyktingmottagande.

Anders Gustafsson

Det blev en organisatorisk nyhet i regeringsbildningen, när Johan Forssell (M) blev bistånds- och utrikeshandelsminister. Det är sedan tidigare känt att den nya regeringen frångår enprocentsmålet och i stället inför en treårig, fast biståndsram. Mer om detta nedan.

– Jag ser fram emot att öka effektiviteten i biståndet och gjuta ihop det med handelspolitiken. Den kombinationen tror jag kommer att bli väldigt bra. Vi kommer att återkomma till andra förändringar som görs, säger Johan Forssell till Altinget.

– Men vi kommer att övergå från målet på en procent till att mer fokusera på innehållet.

Det stod ingenting om att det måste vara i enlighet med OECD-DAC:s regelverk. Kommer ni att säkerställa att det blir så?

– Vi kommer att titta på den typen av frågor och återkomma. Sedan finns det en massa frågor, men jag har inte ens hunnit tillträda, säger Johan Forssell.

Kristdemokraterna och Liberalerna hade lovat att stå upp för enprocentsmålet i förhandlingarna. Det målet nådde de inte. Men för Altinget berättar KD:s biståndspolitiska talesperson Gudrun Brunegård mer om detaljerna som de fyra partierna är överens om. Bland annat nivåerna.

– År ett blir det 0,88 procent av BNI, år två 0,86 och år tre 0,82. Men det återstår att se, för vi går in i en lågkonjunktur, säger hon.

Osäkerheten med procentsatserna består i att man lägger budget i förväg, så om exempelvis ekonomin går bättre än förväntat, så kommer biståndets procentsiffra att bli lägre.

– Men det viktiga är volymen. Det handlar om 1,4 miljarder som sänks, ned till 56 miljarder som fryses på tre år. Det är ingen hemlighet att vi hade velat ligga kvar på en procent av BNI. Men vi har förhandlat med två partier som ville ha 0,5 respektive 0,7 procent av BNI, så jag ser det ändå som en framgång. Och nu ligger det fast, fryst. Nu vet man vad man har spela med.