Ungsvenskarna: "Det måste finnas plats hos BUP"

DEBATT. Vårdgarantin för barn- och ungdomspsykiatrin bör skärpas. Den som söker hjälp ska erbjudas ett första besök redan inom tio dagar, skriver Deniz Norgren från Ungsvenskarna.

Av: Deniz Norgren (SD)
socialpolitisk talesperson, Ungsvenskarna

Psykisk ohälsa är ett av Sveriges största folkhälsoproblem, inte minst bland unga. Var fjärde ungdom i åldern 16–29 mår dåligt, visar statistik från Folkhälsomyndigheten, och över 2 000 ungdomar försöker varje år ta sitt liv.

I skolan är det psykiska skyddsnätet skrämmande frånvarande där vissa skolor inte ens har skolkuratorer placerade på skolan, anställda inom BUP vittnar om personalbrist, dålig arbetsmiljö och stora svårigheter att klara av sin verksamhet, vilket har lett till att inget landsting har lyckats att fullt ut uppfylla vårdgarantin. Det vill säga att erbjudas ett första besök inom 30 dagar.

Politikerna har svikit de unga

Men då psykisk ohälsa bland unga inte är något nytt problem blir det allt mer svårbegripligt att förstå varför det inte redan är åtgärdat. När statistiken och de statliga verken skriker hörs inget gensvar från regering, opposition eller relevanta befattningshavare trots att vi har en nollvision mot självmord i Sverige. Detta sänder ut ett tydligt svar om att våra politiker under en lång tid svikit och blundat för problemen. Åtgärderna har varit otillräckliga eller helt lyst med sin frånvaro.

För att komma till bukt med de psykiska problem vi har i dag bland våra ungdomar krävs därför en politik som inte enbart ämnar att öka resurserna för enskilda institutioner utan som
även förebygger på djupet. I vårt Sverige ska ingen ungdom falla mellan stolarna och känna att de inte prioriteras.

Varje elev ska träffa kuratorn

Att kuratorer fyller en otroligt viktig funktion i hur vi motarbetar och behandlar psykisk ohälsa bland unga i dag betyder att vi ständigt måste se till att förbättra och stärka kvaliteten bland den skolpersonal som möter våra ungdomar först. Att yrket kurator bör vara ett legitimationsyrke är för oss en självklarhet och är något som inte bara kommer stärka kvaliteten men också stärka tilliten till kuratorerna som i dag ofta upplevs som skadad. Vi bör även utöka kuratorernas möjlighet att hjälpa och upptäcka genom att komplettera dagens utvecklingssamtal med terminsvisa möten med skolkuratorn.

Utbildning till all skolpersonal

Men kuratorerna kan inte se och göra allt och vi vill därför se att även all skolpersonal utbildas inom psykisk ohälsa och att deras kunskap inom området kontinuerligt uppdateras för att lättare kunna snappa upp elever som mår dåligt och kunna se till att de får den hjälp som de behöver så tidigt som möjligt.

Om en ungdom sedan bedöms behöva utökad hjälp så måste det finnas plats hos BUP och vi vill därför skärpa vårdgarantin för BUP till 10 dagar.

Uppföljningskrav och haveriutredningar

Vi måste också införa ett uppföljningskrav inom psykiatrin där man aktivt söker kontakt med patienter som av olika anledningar uteblir från sina möten.

Vi måste också bli bättre på att ta lärdom och förbättra vårt arbete mot psykisk ohälsa genom att införa haveriutredningar när vården brustit och inte lyckats motverka ett självmord.

Ungdomarna är vår framtid. Det är de som en dag ska ta över vårt land och ta över det ständiga bygget av ett starkt och välmående samhälle för framtida generationer, vi har inte råd att prioritera bort vår framtid. 

Forrige artikel "Sandsugningen i Öresund måste stoppas" Næste artikel Grön ungdom: Grön ungdom: "Gör mer för att förebygga ungas självmord"