Debatt

Det handlar om liv och död för många kvinnor

I situationer när våld i nära relationer uppstår innebär det för kvinnorna en enorm stress och krissituation. I de fallen ska hon inte behöva streta emot knepiga regler. Då är det minsta vi kan göra att se till att dessa kvinnor ska få de bästa möjliga förutsättningarna för att få ett tryggt hem, skriver Marie Linder och Roger Höög, Hyresgästföreningen.

När en kvinna utsatts för våld ska det anses skäl nog att ha rätt till att byta sin lägenhet, även om hon bott där mindre än ett år, skriver debattörerna.
När en kvinna utsatts för våld ska det anses skäl nog att ha rätt till att byta sin lägenhet, även om hon bott där mindre än ett år, skriver debattörerna.Foto: Pressbild Hyresgästföreningen
Marie Linder
Roger Höög
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den 25 november inföll FN:s Internationella dag mot våld mot kvinnor. Förra veckan var ”En vecka fri från våld” som är ett initiativ av organisationerna MÄN och Unizon för att uppmärksamma samhällsproblemet mäns våld mot kvinnor. Vi på Hyresgästföreningen vill i och med detta belysa en våldsutsatt kvinnas rätt till sitt hem.

Hyresgästföreningen är en av remissinstanserna för den statliga utredningen ”Stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor” där utredaren föreslår att det ska bli lättare för den våldsutsatta kvinnan att ta över förövarens kontrakt. Vilket är bra, men utredaren missar en viktig bit.

Hinder för byten måste bort

Lagens hinder mot att få byta till en annan hyresrätt måste också bort. Vår erfarenhet är att många kvinnor som lämnar en våldsam relation i praktiken lever under dödshot. En del kvinnor söker och beviljas skyddad identitet. Men vad hjälper en skyddad identitet om kvinnan bor kvar på samma adress?

2014 stärktes lagen för att ge våldsutsatta hyresgäster starkare rätt att bo kvar i hyresrätten. Hyresgästföreningen har tidigare sett hyresvärdar som varit mer intresserad av att få hyreskontraktet att upphöra snarare än att hjälpa brottsoffret till ett boende. De kan ha anmärkningar på kvinnans inkomst, eller tidigare betalningar.

Många våldsutsatta kvinnor lever under mycket kontrollerande förhållanden när det gäller ekonomin. Skulder och betalningsanmärkningar är ofta vanliga konsekvenser av våld i hemmet. Tack vare den nya lagen så måste hyresvärdar i större utsträckning acceptera kvinnans ekonomiska situation, även om hon dragit på sig betalningsanmärkningar under tiden hon levt i det destruktiva förhållandet, eller om hon har socialbidrag som huvudsakliga inkomst. Det är ett jätteviktigt steg för att skydda våldsutsatta kvinnor från att behöva oroa sig över att hitta ett nytt boende eller att riskera att bli hemlös. Men mer måste till.

Stärk bytesrätten

Många måste i praktiken flytta då de lever under hot. De behöver då ha rätt att byta sin lägenhet mot en annan. Har hyresgästen bott mindre än ett år i en lägenhet, har man enligt lagen inte alltid rätt till byte. Enligt denna ”ettårsregel” kan därmed en våldsutsatt kvinna i värsta fall hindras byta sin lägenhet mot en annan. Vi på Hyresgästföreningen håller inte med om utredarens bedömning att ingen ändring av den delen av lagen behöver ske. Bytesrätten måste stärkas genom att se över ”ettårsregeln”. När en kvinna utsatts för våld ska det anses skäl nog att ha rätt till att byta sin lägenhet, även om hon bott där mindre än ett år.

I situationer när våld i nära relationer uppstår innebär det för kvinnorna en enorm stress och krissituation. I de fallen ska hon inte behöva streta emot knepiga regler. Då är det minsta vi kan göra att se till att dessa kvinnor ska få de bästa möjliga förutsättningarna för att få ett tryggt hem. För att det handlar om liv eller död för många kvinnor.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00