Demokrativillkor för statliga bidrag till civilsamhället rycker närmare

Ett delbetänkande om hur myndigheter behandlar personuppgifter vid stöd till civilsamhället gör att de väntade demokrativillkoren kommer allt närmare. Men proposition dröjer till nästa år.

Den personliga Integriteten måste säkras, även när myndigheter granskar att civilsamhällets organisationer uppfyller framtida demokratikrav för att få ta del statliga bidrag.
Den personliga Integriteten måste säkras, även när myndigheter granskar att civilsamhällets organisationer uppfyller framtida demokratikrav för att få ta del statliga bidrag.Foto: Thomas Winje Øijord/TT Scanpix
Anders Gustafsson

Särskilde utredaren, kammarrättslagman Peder Liljeqvist, har överlämnat delbetänkandet ”Rätt mottagare. Demokrativillkor och integritet” (SOU 2021:66) till kulturminister Amanda Lind (MP).

Förslaget har gått ut på remiss och sista svarsdatum är den 13 oktober, respektive den 10 november.

Delbetänkandet föreslår en ny lag om personuppgiftsbehandling i vissa ärenden om stöd till civilsamhället. Den föreslår också en ändring i Offentlighets- och sekretesslagen. Förändringarna föreslås gälla från den 1 juli 2022.

Altinget logoCivilsamhälle
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget civilsamhälle får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00