Debatt

Debatt: Staten och näringslivet måste kroka arm kring 5G

DEBATT. Vi efterlyser ett initiativ liknande Bredbandsforum. 5G i Sverige behöver ett innovationsråd där operatörer och teknikleverantörer kan samverka med relevanta myndigheter, skriver Haval van Drumpt, Tre Sverige. 

5G-sändare i OS-byn i Sydkorea. "Sydkorea leder racet när det gäller täckning."
5G-sändare i OS-byn i Sydkorea. "Sydkorea leder racet när det gäller täckning."Foto: Lise Åserud/NTB scanpix/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Haval van Drumpt
Vd, Tre Sverige


Världen står på randen till ett nytt teknologiskifte med utbyggnaden av 5G. Det är ett ”kvantsprång” som vida kommer att överträffa övergången från 3G till 4G. Hastigheterna och datavolymerna som kommer att kunna samlas, processas och skickas är radikalt större än med dagens teknik.

Det globala racet är snart igång och vinnare och förlorare kommer att utkristalliseras de kommande fem åren. Regeringens digitaliseringspolitik har höga ambitioner. Det övergripande målet är att ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”. Just nu ligger Sverige efter i racet.

Sydkorea i ledning

5G har kommit långt på flera platser i världen där Asien och USA ligger långt fram och vi kan börja ana vilka tillämpningar som kommer att bli möjliga. Sydkorea leder racet när det gäller täckning, vid halvårsskiftet i somras var 97 procent av befolkningen under 5G-täckning. Även i Europa har utrullningen kommit igång, till exempel i Storbritannien, Finland och Schweiz.

Regeringen bör tänka kreativt kring hur auktionsintäkterna kan återinvesteras för att driva utbyggnaden av mobilnätet och att hämta upp förlorad mark på 5G-området.

Haval van Drumpt
Vd, Tre Sverige

Upplevelseindustrin har som vanligt tagit täten när det gäller att driva konsumentaspekterna av 5G. Stora sportanläggningar installerar stationer som gör att åskådaren via sin telefon kan uppleva matchen från fler punkter än sin läktarplats, till exempel bakom målvakten eller från spelarbänken via ”augmented reality” (AR). I Sydkorea finns redan 5G-baserade AR-funktioner vid några av landets främsta turistattraktioner som kompletterar traditionell guidning med animerade inslag i palats och trädgårdar.

Bättre beslutsfattande

Men ännu mer intressant från ett politiskt perspektiv är samhällsapplikationerna. Under corona har vi fått en glimt av ett annat arbetsliv. Många av oss har jobbat uppkopplade på distans, och det har fungerat, men vi har lidit av hårt belastade uppkopplingar, haft strul med delning av filer och upplevt dålig bildkvalitet. Med 5G kommer mobilt, trådlöst arbete att ta ett kvalitativt språng.

Haval van Drumpt.
Haval van Drumpt. Foto: Tre Sverige

Lägg till det allt som kommer vara uppkopplat framöver. Autonoma varuleveranser med drönare kommer att bli fullt ut möjligt och betydligt säkrare först med 5G. Inom industrin kommer distansstyrda processer och robotar att fungera bättre när man går från automatisering till autonomisering.

När en mer finskalig infrastruktur är utbyggd kommer staden att få sinnen – information om luftkvalitet, trafikvolymer eller pH-värdet i vattnet kommer att finnas tillgängligt för bättre beslutsfattande i realtid, för såväl privatpersoner som stadens förvaltningar. Uppkopplad utrustning, IoT, kommer snabbt kunna bidra till att optimera energianvändning, minska utsläpp och bidra till ökad kunskap som underlättar miljöstyrning av vitt skilda verksamheter.

Frågor förhålla sig till

För våra beslutsfattare i politik och myndigheter finns det två centrala frågor att förhålla sig till:

  • Vad ska det kosta att bygga ut 5G? Bördan på operatörerna i form av auktionspriser och krav på utrustning kommer att påverka hur snabbt utbyggnaden sker. På flera håll i världen har auktionerna blivit en kassako för staten, med följd att kostnaderna för utrullningen skenar. Till slut hamnar den kostnaden på slutkunderna, med risk för att bara köpstarka företag och privatpersoner blir uppkopplade. Regeringen bör tänka kreativt kring hur auktionsintäkterna kan återinvesteras för att driva utbyggnaden av mobilnätet och att hämta upp förlorad mark på 5G-området.

  • Hur kommer Sverige upp ur startblocken? Snabbhet i utbyggnaden kommer att vara avgörande för de industriella och samhällsorienterade tillämpningarna. För att Sverige ska kunna behålla sin position som ledande IT-nation behöver vi samverka. Historien lär oss att lilla Sverige kan vara ledande inom innovation, telekom och användning av ny teknik. Vi är som bäst när näringslivet och staten gemensamt identifierar utmaningar och skapar forum för samarbete och samsyn.

Behövs ett innovationsråd 

Vi efterlyser ett initiativ liknande Bredbandsforum – som varit viktig för konstruktiv samverkan mellan privata och offentliga aktörer i fiberutbyggnaden. 5G i Sverige behöver ett innovationsråd där operatörer och teknikleverantörer kan bryta praktiska frågeställningar med till exempel Post- och telestyrelsen (PTS), Tillväxtverket och Vinnova.

I anvisningarna för EU:s återhämtningsfond, där Sverige har rätt till cirka 40 miljarder kronor kommande fyra år, pekas bland annat 5G ut som ett prioriterat område. Om regeringen sätter ner foten och avsätter 10 miljarder i statligt stöd redan nästa år kan vi få en rivstart efter auktionerna.

5G-tappet kan tas igen, men det behövs en riktning och uttalad ambition. Runt hörnet väntar nya applikationer, nya lösningar på samhällsproblem och framväxten av ”5G unicorns”. Rätt spelat så har Sverige en god möjlighet att se en ny kull av King, Klarna och Spotify skapas ur teknikskiftet. Vi – och de andra operatörerna – är redo att bidra med vår del, bara vi får rätt förutsättningar.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00