Debatt

Debatt: Skapa möjligheter för hållbart giggande

DEBATT. Goda villkor på arbetsmarknaden kan inte begränsas till en traditionell arbetsform. Giggare och egenanställda måste få ta del av trygghetssystemen de varit med och finansierat via skatter och avgifter, skriver Egenanställningsföretagens branschorganisation.

"Egenanställning hotar inte befintliga anställningsformer utan är ett komplement för att organisera uppdragsbaserat arbete som inte låter sig organiseras väl i andra former."
"Egenanställning hotar inte befintliga anställningsformer utan är ett komplement för att organisera uppdragsbaserat arbete som inte låter sig organiseras väl i andra former."Foto: Martina Holmberg / TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Stephen Schad
Ordförande, Egenanställningsföretagens branschorganisation

Två av fem svenskar har funderat på att starta eget enligt en ny undersökning, genomförd av Nepa på uppdrag av Frilans Finans. Att det finns ett stort intresse för att driva egen verksamhet är glädjande och bör uppmuntras.

Men det är viktigt att göra distinktionen mellan att människors företagsamhet ska ges möjlighet att frodas och att alla arbetsföra människor i Sverige ska starta ett eget företag. Det senare bör om något i större mån hanteras med ökad försiktighet.

Ansvar och risk

I media tenderar bilden att vara entydigt positiv med romantiserande framgångssagor om osannolika entreprenörer. Den bildsättningen fyller förmodligen ett inspirerande syfte för vissa, men det är också viktigt att komma ihåg att ett eget företag innebär ett stort ansvar och en långvarig ekonomisk risk. Och, inte minst, att entreprenöriella förmågor och behov av självständighet kan tillgodogöras på andra sätt.

Den svenska modellen har varit ett framgångsrikt sätt att reglera förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare men den moderna arbetsmarknaden föder nya behov.

Stephen Schad
Ordförande, Egenanställningsföretagens branschorganisation

Undersökningen av Nepa ger också en inblick i vilka hinder som föreligger för de som är intresserade av att starta eget. Den främsta barriären mot att starta eget är att det känns krångligt. Det kan tänkas vara en förklaring till att allt fler väljer att bli egenanställda, vilket innebär lägre trösklar för den som vill frilansa och arbeta uppdragsbaserat.

Lagstiftare halkar efter

Över 30 000 individer arbetade som egenanställda under 2019, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Enligt Nepas undersökning kan dessutom 25 procent av svenskarna 2020 tänka sig att bli egenanställda jämfört med 14 procent 2016. Men tyvärr har både lagstiftare och myndigheter halkat efter, när de snarare i ökad utsträckning borde ta hänsyn till det växande antalet egenanställda när regelverk kring arbetsmarknaden utformas.

Stephen Schad, Egenanställningsföretagens branschorganisation.
Stephen Schad, Egenanställningsföretagens branschorganisation. Foto:

Den svenska modellen har varit ett framgångsrikt sätt att reglera förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare men den moderna arbetsmarknaden föder nya behov.

Egenanställning är ett nytt sätt att organisera arbetet på ett socialt och ekonomiskt hållbart sätt som förenar behovet av flexibilitet med önskan om trygghet, ordning och reda.

Hotar inte andra former

Egenanställning bör, mot bakgrund av detta, tas tillvara i jakten på lösningar för en modern och hållbar arbetsmarknad. Villkor ska regleras mellan arbetsmarknadens parter och egenanställda ska tillåtas möjligheten att ansluta sig till kollektivavtal.

Egenanställning hotar inte befintliga anställningsformer utan är ett komplement för att organisera uppdragsbaserat arbete som inte låter sig organiseras väl i andra former.

Det finns dessutom möjlighet för egenanställning att samverka väl med etablerade arbetsformer. Denna samverkan kan ta sig många uttryck, exempelvis i entreprenörer som ges möjlighet att pröva om ens idé är bärkraftig innan man går vidare och starar eget eller i kombinatörer som kan varva sin traditionella anställning med ett extrajobb.

Sluta förringa deras bidrag

Den uppdragsbaserade arbetskraften bidrar till samhället både genom sitt arbete och genom att betala skatt som totalt uppgår till miljardbelopp. Att denna grupp sedermera inte får vara med och ta del av de trygghetssystem som de varit med och finansierat via skatter och avgifter är svårt att tolka som något annat än ett förringande av deras bidrag.

Är ambitionen att skapa en hållbar arbetsmarknad som verkar i enlighet med moderna förutsättningar krävs åtgärder som garanterar att trygghet och goda villkor inte är begränsat till de med en traditionell arbetsform.

En hållbar arbetsmarknad

Företagsamhet och förmågan att ta till sig nya inslag bör bejakas, även om det påkallar en översyn av rådande strukturer. Givet vår långa tradition av att värna om arbetstagaren och dennes villkor borde vi ha alla förutsättningar att skapa en hållbar arbetsmarknad, också för giggare och egenanställda.

Den svenska modellen har tjänat oss väl. Med en egenanställningsform som bringar ordning och reda i gigekonomin kan den fortsätta göra det.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00