Debatt

Debatt: Se till att den digitala revolutionen förblir en positiv kraft

DEBATT. Nystas team för digitalisering och AI vill rita en karta över både möjligheter och risker med det pågående samhällskiftet. Särskilt allvarligt är avsaknaden av ett aktivt civilsamhälle i digitaliseringen, skriver Rädda barnen och Giva Sverige.

Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I dag släpper Nysta, civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt, sin första delrapport om AI och digitalisering. Post-corona går vi in i en fas av omförhandling av samhällskontraktet som kommer bli allt intensivare. Drivande i denna omställning är ny teknik som kommer att förändra samhället mer än någon av de tidigare industriella revolutionerna.

Civilsamhället visade vägen

Folkrörelserna spelade en avgörande roll när vår samhällsmodell skapades i början av 1900-talet. Mycket av det vi i dag förknippar med välfärdsstaten började som initiativ och verksamheter i civilsamhället. Alltifrån badhus till socialförsäkringar organiserades till en början oberoende av det offentliga. Civilsamhället visade vägen och politikerna kunde sedan följa efter och skapa mer storskaliga och långsiktigt hållbara lösningar i statlig och kommunal regi.

Nu står vi inför en lika revolutionerande omvandling av samhället som under industrialiseringen och demokratins framväxt. Megatrender som globalisering och migration tillsammans med samhällets demografiska utmaningar kommer att rita om kartan. Informationsteknologisk infrastruktur är nära nog global och vi står inför en tidsålder där digitalisering, AI och robotisering kommer att förändra våra liv och samhällen på ett sätt som vi kanske ännu inte fullt ut kan förstå.

Vi i civilsamhället måste ha som ambition att spela en lika avgörande roll som för mer än 100 år sedan.

Möjlighet eller risk?

I dag sker denna utveckling parallellt med försvagade samhällskontrakt och ifrågasättandet av universella rättigheter. Data, som kan ses som valutan eller bränslet i det postdigitala samhället, känner inga gränser. Samtidigt saknas en överenskommelse mellan vanliga människor och de företag och företagsledare som i dag leder utvecklingen. Start-ups, globala superplattformar och i vissa fall stater utvecklar lösningar som har potential att rädda mänskligheten och skapa mer jämlika samhällen. Men samtidigt kan de likaväl utnyttjas för att uteslutande kommersialisera och kontrollera medborgaren.

Lyfta till nästa nivå

I delrapporten ”Ett AI-manifest för det civila samhället?” vill Nystas team för digitalisering och AI rita en karta över både möjligheter och risker med det pågående samhällskiftet. Särskilt allvarligt är avsaknaden av ett aktivt civilsamhälle i digitaliseringen.

Med ett självkritiskt öga ifrågasätter vi föreställningen att möten och studiecirklar på zoom och i teams kan räknas som en digitalisering av vår sektor. Det är ju snarare ett sätt att driva traditionell verksamhet i en digital miljö. Att lyfta det till nästa nivå handlar i stället om att använda AI och datainsamling för att anpassa verksamheten till de behov som finns hos våra målgrupper. I dag sätter både vår brist på resurser och viss lagstiftning stopp för mycket av utvecklingspotentialen.

Krävs nödvändiga investeringar

Det finns skäl till att vi ligger efter. Investeringar i ny teknik och digital kapacitet har inte setts som resurser som direkt når våra målgrupper. Finansieringen av utveckling och innovation i civilsamhället innebär nästan alltid att koka soppa på en spik. Alla finansiella resurser, oavsett om det är offentliga bidrag eller privata gåvor, ska gå till ”ändamålet” och det verkar finnas en outtalad idé både bland finansiärer, givare och internt i många organisationer att utveckling inte ingår i ändamålet. Här krävs ett förändrat synsätt.

Nu behöver såväl offentlig sektor som givare och näringsliv stödja civilsamhällets organisationer att komma ikapp, och tillåta nödvändiga investeringar. Civilsamhället behöver öka farten – vår roll är fundamental i samhällsbygget. Samhällskontraktet är under förändring och civilsamhället behövs för att forma ett samhälle med medborgarnas aktiva delaktighet, där den digitala revolutionen förblir en positiv kraft.

Dokumentation

Läs hela rapporten här.

På bild: Helena Thybell och Charlotte Rydh.

Foto: Hamid Ershad Sarabi/Catarina Harling/PixabayE-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024