De sitter i Dalarnas nya klimat- och energiråd

Dalarna har nybildat sitt energi- och klimatråd. Rådet startar sitt arbete den här veckan. ”Det är en viktig satsning och vi är mycket nöjda med den breda uppslutning vi fått i rådet från näringslivet och andra organisationer” säger Camilla Fagerberg Littorin, tillförordnad landshövding för Dalarnas län.

Johanna Alskog

Medlemmar i Dalarnas nya energi- och klimatråd är:

Camilla Fagerberg Littorin, tillförordnad landshövding i Dalarna
Birgitta Sacrédeus, ordförande Regionala utvecklingsnämnden, Region Dalarna
Per Dahlberg, vd, Falu Energi och vatten
Bosse Lilja, vd, IUC
Lotta Magnusson, chef strategisk utveckling, Visit Dalarna
Per Bondemark, vd, Maserfrakt
Antti Vainio, vice vd, Mellansvenska Handelskammaren
Anita Boman Daniels, ordförande, LRF
Angelica Ekholm, CEO, Dalarna Science Park
Jonas Tosteby, biträdande rektor, Högskolan Dalarna
Jan Hedberg, ordförande Byggdialog Dalarna
Magnus Andersson, chef tekniska specialtjänster, HSB Mälardalarna
Matts Persson, energistrateg, SSAB
Lars Johansson, rådgivare, Teknikföretagen
Jan Ekebjer, länschef Studiefrämjandet, Dalarnas Bildningsförbund
Ulrika Liljeberg, Dalarnas Kommunförbund
Mikael Selander, avdelningschef hållbar utveckling, Länsstyrelsen i Dalarnas län
Amelie Sahlin, enhetschef samhällsbyggnad, Region Dalarna


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget