De föreslås ta plats i Finanspolitiska rådet

Lina Aldén och Pär Österholm föreslås av valberedningen som nya ledamöter i Finanspolitiska rådet. 

Maja Andersson

Finanspolitiska rådets valberedning har enhälligt beslutat om att föreslå Lina Aldén och Pär Österholm som nya ledamöter i rådet från och med den 1 juli 2019. Formellt är det regeringen som utser ledamöterna. 

Finanspolitiska rådet är en statlig myndighet som har i uppdrag att granska huruvida finanspolitiken uppnår de grundläggande målen. Rådet ska även verka för en ökad offentlig diskussion om den ekonomiska politiken.

Lina Aldén och Pär Österholm kommer, om de utses av regeringen, att ersätta Peter Englund och Bertil Holmlund som båda lämnar uppdraget som ledamöter när deras förordnanden löper ut den 30 juni. 

Lina Aldén är docent i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet. Hennes forskning fokuserar på att förklara ekonomiska skillnader utifrån etnicitet, sexuell läggning och kön. Hon har studerat förekomsten av diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden, utrikes föddas integration på arbetsmarknaden samt hur sexuell läggning påverkar inkomster, möjligheter till arbete och familjebildning.

Pär Österholm är professor i finansiell ekonomi vid Örebro universitet. Hans forskning granskar problem inom makro-finans, prognoser och penningpolitik. Han har tidigare arbetat som chef på enheten för realekonomisk analys vid Konjunkturinstitutet, samt varit gästforskare vid Board of governors of the federal reserve system och Internationella valutafonden samt arbetat som senior ekonom på Sveriges riksbank och Konjunkturinstitutet.

Ytterligare förslag

Valberedningen föreslår även att Harry Flam ska utses till ordförande för rådet ytterligare ett år, samt att Kari Lotsbergs och Ragnar Torviks förordnanden förlängs till juni 2020. Den föreslår även att Åsa Hanssons förordnande förlängs till juni 2021. 

Valberedningen

Valberedningen består av myndighetscheferna för Konjunkturinstitutet (Urban Hansson Brusewitz), Statistiska centralbyrån (Joakim Stymne) och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (Olof Åslund) samt ytterligare två ledamöter som utses av regeringen, för närvarande ordförande och vice ordförande för riksdagens finansutskott (Fredrik Olovsson och Elisabeth Svantesson). 

Valberedningen var i samtliga beslut enhällig.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024