Debatt

Datahygien kan stoppa skattebedrägerierna

Myndigheter med uppgift att kontrollera att korrekta skatter betalas har svårigheter med att utföra sina arbetsuppgifter. Det figurerar uppgifter om att mellan tio och tjugo miljarder skattekronor betalas ut felaktigt årligen inom ramen för välfärdssystemen i Sverige. Det behöver inte vara så här, skriver Rasmus Dalsgaard, expert inom bedrägeriförebyggande åtgärder inom offentlig sektor, SAS Institute.

 För att uttrycka det enkelt innebär skattesystemets komplexitet goda möjligheter för kriminella att tvätta intäkter från brottsliga aktiviteter, skriver debattören. 
 För att uttrycka det enkelt innebär skattesystemets komplexitet goda möjligheter för kriminella att tvätta intäkter från brottsliga aktiviteter, skriver debattören. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det perfekta skattesystemet finns inte. Det hör till sakens natur att återkommande förändringar, tillfälliga lösningar, kompromisser av olika slag, åtgärder för utjämning mellan olika grupper och andra typer av politiskt styrda, och även praktiskt motiverade, beslut ger ett virrvarr av regler som är svåra att överblicka.

Det ger också goda möjligheter för de kriminella att utföra bedrägerier genom att undanhålla skatt.

Det här leder till ett flertal problem:

  • Av vissa kan skattesystemet uppfattas som orättvist, eftersom det är svårt att förstå varför det är utformat som det är.
  • Laglydiga individer, företag och organisationer kan misslyckas med att betala korrekt skatt, eftersom det kan upplevas som oklart vilka skattesatser som är de korrekta.
  • Myndigheter med uppgift att kontrollera att korrekta skatter betalas har svårigheter med att utföra sina arbetsuppgifter.
  • Myndigheter som behöver analysera hur skatter hanteras av individer, företag och organisationer i syfte att motverka kriminalitet har även de svårigheter med att sköta sina arbetsuppgifter.

Komplexiteten gör kriminella goda möjligheter

Sammantaget ger de ovan beskrivna svårigheterna en grogrund för kriminella att bedriva sina verksamheter. För att uttrycka det enkelt innebär skattesystemets komplexitet goda möjligheter för kriminella att tvätta intäkter från brottsliga aktiviteter. Det ger också goda möjligheter för de kriminella att utföra bedrägerier genom att undanhålla skatt.

Det är inte bara skattesystemets komplexitet som är en utmaning. Ökad digitalisering och globalisering ger en administration och offentlig förvaltning som är allt svårare att få insyn i. Det har varit extra aktuellt under senare år, i samband med pandemin. Av allt att döma har pengar som utbetalats i stöd kommit på villovägar.

Det figurerar uppgifter om att mellan tio och 20 miljarder skattekronor betalas ut felaktigt årligen inom ramen för välfärdssystemen i Sverige. Bland annat har Ekonomistyrningsverket (ESV) försökt uppskatta omfattningen av felaktiga betalningar. Av de felaktiga utbetalningarna antas hälften kunna knytas till brott. Det är stöld av skattemedel som möjliggörs genom bristande kontroll över och insyn i offentlig verksamhet. Hur mycket pengar det verkligen handlar om, är svårt att säga, på grund av den bristande insyn som beskrivs ovan.

Legitima verksamheter för pengatvätt

Kombinationen av digitalisering och komplex hantering av skatter och komplex administration i största allmänhet har lett till att kriminella bygger upp stora verksamheter som till största delen är legitima. De här verksamheterna används för att tvätta intäkter från kriminella aktiviteter. Det är mycket svårt att analysera penningströmmarna.

Det behöver inte vara så här. Verktyg för dataanalys och AI kan användas för att se mönster i stora mängder data. Detta kan hjälpa till att upptäcka bedrägerier och andra kriminella aktiviteter kan upptäckas i realtid, i vissa fall även förutsägas och förhindras. Ett exempel är att en snabb ökning av en viss typ av betalningar identifieras som en avvikelse. Det kan leda till ett beslut om stopp för misstänkta transaktioner och en omedelbar utredning.

Avvikelser som upptäcks i historiska data kan utgöra grunden för modeller för att analysera transaktioner i realtid och identifiera bedrägerier innan de utförs. Med AI och maskininlärning fås helt nya förutsättningar för förebyggande arbete. Lösningarna kan inte bara användas för att övervaka skattehantering och annan administration, de kan med fördel användas för att se samband mellan de olika områdena och upptäcka mönster som pekar på kriminella aktiviteter.

Ge myndigheterna stöd

Det finns en stor mängd utmaningar med att skapa sådana här lösningar. Bristande datahantering och samordning mellan olika datakällor är en sådan utmaning. Om vi börjar med att skapa bättre grundläggande datahygien öppnar sig omvälvande möjligheter med dataanalys och AI. Nu behöver vi bara se till att myndigheterna också får stöd för att realisera möjligheterna.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00