Debatt

Därför hotar EU:s arbetstidsdirektiv tillgången till akutvård

Den nya svenska tolkningen av EU:s arbetstidsdirektiv drabbar människor på platser som i många fall redan var hårt prövade, inte minst genom svårigheterna att lösa bemanningen inom ambulans och räddningstjänst. Det skriver företrädare för Hela Sverige ska leva och Ambulansupproret norra Öland.

EU:s arbetstidsdirektiv har ökat personalbristen inom ambulansverksamheten, menar debattörerna.
EU:s arbetstidsdirektiv har ökat personalbristen inom ambulansverksamheten, menar debattörerna.Foto: Janerik Henriksson/TT/Martina Holmberg/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Kim Teleman
Ambulansupproret norra Öland
Hans Andersson
Ambulansupproret norra Öland
Weronica Stålered
Ordförande Hela Sverige ska leva Kalmar län
Irene Oskarsson
Ordförande riksorganisationen Hela Sverige ska leva 
Erik A Eriksson
Ordförande riksorganisationen Hela Sverige ska leva

På norra Öland hämtar befolkningen just nu andan. Arbetstidsnämnden gav grönt ljus för Region Kalmars dispensansökan från det nya kollektivavtalet kring dygnsvila. Nu kan ambulansstationen i Löttorp hålla nattöppet igen, men än är inte faran över.

Ambulanser bemannas inte fullt ut

Personalbristen inom ambulansverksamheten i resten av länet gör att man ännu inte riktigt vågar tro på en återgång till hur det var före den 1 oktober 2023. Dessutom gäller dispensen bara fram till och med september.

Situationen på norra Öland är inte unik. Samma problem finns runt om i hela landet där ambulanser inte kan bemannas fullt ut på grund av att det nya arbetstidsavtalet kräver mer personal. Personal som saknas i nuläget. Dessutom säger många upp sig eftersom de upplever att nya arbetstider med halvdygnspass är betydligt mer slitsamma.

Kollektivavtalet som reglerar dygnsvilan kom till efter hot från EU-kommissionen att dra Sverige inför skranket. Men den nya svenska tolkningen av EU-direktivet drabbar människor på platser som i många fall redan var hårt prövade, inte minst genom svårigheterna att lösa bemanningen inom ambulans och räddningstjänst. Nu blev dessa utmaningar i ett slag ännu större.

På norra Öland stängde alltså ambulansstationen i Löttorp mellan klockan 18 och 08 som en följd av personalbristen i spåren av de nya reglerna. I hela Region Kalmar stod plötsligt 20 procent av ambulanserna stilla. Liknande rapporter kommer från många andra håll i landet.

Restriktivt med dispens

I överenskommelsen om det nya kollektivavtalet ges rätt att söka undantag från reglerna om dygnsvila, och för att hantera dessa dispensansökningar inrättades en ny arbetstidsnämnd. Dess uppgift är att balansera arbetstagarens rätt till dygnsvila och personalens önskemål om att få fortsätta som förut med behovet av att säkra bemanningen. Tillämpningen ska enligt avtalet vara uttalat restriktiv, som för att tukta olydiga kommuner och regioner.

För den som väntar på hjälp mitt i natten är en extra halvtimme en evighet.

I början av mars expedierade nämnden beslutet om att bifalla Region Kalmars ansökan om dispens för ambulansverksamheterna i Löttorp och Ålem. Det är det första och hittills enda beslutet som rör just ambulansverksamhet. Totalt väntar just nu ytterligare ett 70-tal ansökningar från i stort sett hela landet på beslut och dessa gäller både räddningstjänst och ambulansverksamhet.

Väntetiderna på ambulans har gradvis ökat i Sveriges kommuner under en rad år – framförallt på platser där de redan är långa. I Borgholms kommun har de legat i nivå med snittet i riket, men genom nattstängningen blev responstiden en halvtimme längre i den norra delen av kommunen. För den som väntar på hjälp mitt i natten är en extra halvtimme en evighet.

Ingen långsiktig trygghet

Oron på norra Öland har varit stor. Människor har samlats till flera protestmöten och tusentals namnunderskrifter har samlats in. Liknande engagemang finns på många andra ställen där man nu ser konsekvenserna av de nya arbetstidsreglerna i form av personalbrist.

Hur blir det efter september? Ingen vet. För närvarande saknas 38 sjukskötersketjänster för att ambulanserna i Kalmar län ska vara fullbemannade med de nya arbetstidsreglerna. Och väldigt få tror att dessa ska kunna rekryteras under det halvår som återstår till dess.

Arbetstidsnämndens beslut om ambulansverksamheten i Löttorp var bra, men ändå inte tillräckligt. Nu återstår uppgiften att säkra den långsiktiga tryggheten – på såväl norra Öland som alla andra platser som drabbats. Men vem tar ansvar?

Nämnda personer

Irene Oskarsson

Ordförande Hela Sverige ska leva

Erik A Eriksson

Ordförande Hela Sverige ska leva

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024