Debatt

Därför behöver energibranschen mer kvinnokraft

Med fler kvinnor engagerade inom energisektorn kan vi få fler kvinnor runt styrelseborden och därmed mer lönsamma energibolag. Det skriver Hans Björkström, ordförande Sveriges vindkraftkooperativ.

Den tidigare miljö- och energiministern Birgitta Dahl (S) är en av dem som har påtalat den starka mansdominansen i energisektorn.
Den tidigare miljö- och energiministern Birgitta Dahl (S) är en av dem som har påtalat den starka mansdominansen i energisektorn.Foto: Henrik Montgomery/TT/Jan Kåre Ness/NTB Scanpix/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

”Energiområdet på 1980-talet var ett sällsynt utpräglat machosystem i kvadrat”. Orden är den tidigare miljö- och energiministern Birgitta Dahls.

Manligt kodat med energifrågor

Att det inte enbart var hennes egen upplevelse, och inte enbart ett 1900-talsfenomen, bekräftades av Energimyndigheten 2019 i rapporten Genus och jämställdhet på energiområdet. I rapporten konstateras att energiområdet är ett manligt dominerat område, och inte bara genom att fler män än kvinnor arbetar med energifrågor, men också genom att män ”förväntas ha mer kunskap, vara mer intresserade och ta större ansvar för frågor och uppgifter som rör energi”.

Och tyvärr tycks utvecklingen nu gå bakåt. I Kraftkvinnornas senaste jämställdhetsrapport framgår att andelen kvinnor i energibolagen har backat från 25 procent till 24 procent, och att styrelserepresentationen för kvinnor är så låg som 23 procent. Om män och kvinnor tyckte lika om energifrågor skulle denna obalans mellan könen spela mindre roll i det praktiska utförandet. Men forskningen visar att det på en generell nivå finns skillnader mellan könen i både den egna energianvändningen och i uppfattningen om vilka energislag som är att föredra ur miljöperspektiv.

Som vindkraftskooperativ har SVEF sedan starten 1998 sett hur denna könsskillnad tagit sig uttryck på olika sätt. Under kooperativets första år dominerades andelsägarna av män. Mäns större intresse för energifrågor har gjort att det inom familjer oftast varit män som fattat beslut om hur hushållet ska klara sin elförsörjning. Föreningen har från start främst drivits av teknikintresserade män som vill ligga i frontlinjen i utvecklingen av ny teknik, men som i stor utsträckning också haft ett miljöintresse.

Män sprider vindkraftsmyter

Så länge som vindkraft utgjorde en liten andel av landets energiförsörjning och antalet vindkraftverk var förhållandevis få, var också de uttalade vindkraftsmotståndarna få. Men i takt med att vindkraften har blivit en hörnpelare i svensk elförsörjning och vindkraftsparkerna börjat ta plats har nejsägarna blivit fler. Och de är nästan uteslutande män, i alla fall när det handlar om vilka som tar till orda i Facebook-kommentarer och på andra digitala plattformar.

Kvinnor tänker generellt mer på miljö- och klimatfrågor, och försöker ta ansvar för kommande generationer i högre grad än män.

Varje gång Evig el lägger upp ett inlägg som får spridning blir mönstret tydligt – ett antal män är där och sprider felaktiga myter om problem med vindkraft, medan de fåtal kvinnor som reagerar gör det i positiva termer. Bland våra nya medlemmar är det numera också en stor andel kvinnor. Och egentligen är det inte så konstigt.

Kvinnor tänker generellt mer på miljö- och klimatfrågor, och försöker ta ansvar för kommande generationer i högre grad än män. Och kanske är kvinnor också generellt mer ekonomiskt sinnade, och förstår att hålla i pengarna genom att investera i de energislag som ger lägst kostnader på sikt. ”Kosta vad det kosta vill, jag vill ha kärnkraft” tycks många män tänka, medan kvinnor värderar lägre kostnader för hushållselen högre än käpphästar.

Låt kvinnorna ta till orda

Undersökningar visar att bolag som leds av jämställda bolagsstyrelser presterar bättre än om enbart män eller enbart kvinnor leder bolaget. Med fler kvinnor engagerade inom energisektorn kan vi få fler kvinnor också runt styrelseborden. Och statistiskt sätt då också mer lönsamma energibolag. Och med fler kvinnor som tar till orda hemma runt köksbordet när hushållets elavtal ska tecknas kanske också mer fördelaktiga elavtal.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00