Debatt

Därför är det rätt att stoppa blyförbudet

Om EU förbjuder bly i kulammunition leder det till att inga världscuptävlingar, världsmästerskap eller olympiska mästerskap kan hållas inom EU. Det skriver fyra företrädare för skyttesporten och jägarförbund i en gemensam debattartikel.

Vi är positiva till att det utvecklas ny ammunition utan bly. Till en del vapen och kalibrar finns det i dag fullgoda alternativ till blyammunition, men inte till alla, skriver debattörerna.<br><br>
Vi är positiva till att det utvecklas ny ammunition utan bly. Till en del vapen och kalibrar finns det i dag fullgoda alternativ till blyammunition, men inte till alla, skriver debattörerna.

Foto: Anders Wiklund/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Vi välkomnar regeringens besked att försöka stoppa EU-förslaget om förbud mot bly i all ammunition. Miljöarbetet är självfallet viktigt, men även detta måste inrama sig i det demokratiska systemet med grundläggande regler och principer. EU:s subsidiaritetsprincip säger att EU inte ska lägga sig i frågor som medlemsstaterna kan hantera själva. EU:s proportionalitetsprincip säger att man inte kan införa regler som ger oproportionerliga konsekvenser för de som omfattas. Och det aktuella regelverket om kemikalier i EU säger att man inte kan förbjuda verksamheter om inga alternativ finns.

I Sverige har vi en miljölagstiftning som styr användningen av bly i kulammunition på skjutbanor. Dessa utgör en kontrollerad miljö där åtgärder kan vidtas om det finns risker med användningen på en viss skjutbana. Detta system tar hänsyn till förutsättningarna i det enskilda fallet så anpassade åtgärder kan vidtas för att bly inte ska läcka ut i miljön. Ett EU-regelverk med förbud mot bly i all ammunition är således överflödigt.

Undertecknare

Jonas Edman
Svenska Skyttesportsförbundet
Nils-Anders Ekberg
Svenska Pistolskytteförbundet
Rikard Grip
Svenska Skidskytteförbundet
Dag Lidén
Svenska Jägareförbundet

Inom tävlings- och övningsskyttet ställs höga krav på ammunitionens precision och kostnadseffektivitet. Något alternativ till bly i kulammunition för målskjutning finns därför inte. EU vill nu införa krav på vissa särskilda tekniska åtgärder för att vi ska få fortsätta skjuta med bly i kulammunition på våra skjutbanor, trots att verkligheten och verksamheten ser olika ut på olika platser inom EU.

Fyra miljoner per bana

Vi har beräknat att dessa åtgärder skulle kosta cirka 4 miljoner kronor för en skjutbana typ älgbana eller större gevärsbana. Vi har 3 880 skjutbanor i Sverige så den totala kostnaden skulle bli cirka 16 miljarder kronor. Detta är kostnader som ideella föreningar eller organisationer på intet sätt kan bära. Och eftersom vi redan har en miljölagstiftning som hanterar riskerna så skulle miljövinsterna bli i princip noll. Förslaget strider således mot proportionalitetsprincipen också.

EU-förslaget slår hårdast mot den vanligaste sport- och övningspatronen .22 LR. Det finns inget material som kan ersätta bly i den patronen på grund av dess konstruktion. Om EU förbjuder bly i kulammunition leder det till att inga världscuptävlingar, världsmästerskap eller olympiska mästerskap kan hållas inom EU. Någon lämplig blyfri ammunition i .22 LR för jakt finns inte heller. Trots detta föreslås ett förbud.

I dag finns inga alternativ

Vi är positiva till att det utvecklas ny ammunition utan bly. Till en del vapen och kalibrar finns det i dag fullgoda alternativ till blyammunition, men inte till alla. I väntan på att det finns annan fungerande ammunition kan man inte förbjuda det enda alternativet som finns. Det skulle leda till att skytteverksamheten i princip upphör i Sverige. Hur skulle Sveriges försvarsförmåga påverkas på sikt om det inte finns några civila skjutbanor kan man också fråga sig?

Vi är självklart för en bättre miljö, men EU-förslaget åstadkommer ingen förbättring och strider mot grundläggande principer om subsidiaritet, proportionalitet och krav på en klok lagstiftning. EU-förslaget utgör ett dråpslag mot allt övnings- och tävlingsskytte. Därför är det rätt att regeringen vill stoppa det.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00