Danmark flaggar för stramare flyktingpolitik

MIGRATION. Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen aviserar fyra nya åtgärder på asyl- och invandringsområdet i ett försök att bromsa den snabbt växande flyktingströmmen.

Cecilie Gormsen

Den danska regeringen är redo med flera åtstramningsåtgärder i asyl- och invandringspolitiken. Det berättar Lars Løkke Rasmussen (Venstre), som de senaste veckorna har sett hur allt fler flyktingar och migranter söker asyl i Danmark.

– Det är en ny situation, och nu måste vi handla för att kunna hinna med. Därför ska regeringen ta ytterligare steg för att strama åt vår utlännings- och asylpolitik och göra den mer robust, säger Lars Løkke Rasmussen, och fortsätter:

–Vi kommer att presentera ett paket med initiativ, med avsikten att anpassa Danmarks politik till den nya verkligheten, säger han.

Medan antalet asylsökande till och med september höll sig under 2014 års nivå vände utvecklingen i oktober, och det kom då fler asylsökande till Danmark. I oktober sökte cirka 3 600 människor asyl i Danmark och bara förra veckan registrerades 1 100 ansökande, säger Lars Løkke Rasmussen. Därför är regeringen nu redo att agera på fyra punkter.

Färre ska komma till landet

För det första ska det bli ännu svårare att komma till Danmark, om regeringen får bestämma. Färre ska komma till landet och uppehållstillstånden för flyktingar ska förkortas. Dessutom vill regeringen ytterligare strama upp reglerna för familjeåterförening för flyktingar med tillfälligt skydd. Utöver det avser regeringen att ytterligare skära ner på stödet till asylsökande.

För det andra vill regeringen stärka insatsen för att skicka hem avvisade asylsökande och andra utlänningar utan laglig rätt att uppehålla sig i Danmark. För det tredje tänker regeringen anpassa kapaciteten så att man inkvarterar de människor som söker asyl på ett sätt så att det går att hantera ekonomiskt och praktiskt och så att det på minsta möjliga sätt belastar kommunernas möjlighet att integrera dem som får asyl.

Som den fjärde och sista punkten vill regeringen se till att myndigheterna får de redskap som behövs för att hantera en situation med illegala utländska medborgare, så att man kan undvika kaotiska situationer. 

–Det blir ett paket, där en del av punkterna kommer att kunna genomföras direkt på regeringens initiativ. Annat kommer att kräva förhandlingar med folketingets partier, eftersom det kräver ny lagstiftning, säger Lars Løkke Rasmussen och fortsätter:

– Därför bjuder jag in partiledarna till ett möte på Statsministeriet på fredag för att orientera dem om initiativen i regeringens samlade strategi.

Närmar sig konventionens gräns

Lars Løkke Rasmussen berättar att regeringen den senaste veckan har undersökt möjligheterna att strama upp de danska reglerna ytterligare, utan att det är i strid med internationella konventioner. Och det finns utrymme för det, enligt statsministern.

–Danmark är en rättsstat och därför respekterar vi internationella konventioner. Men vi ska också vara rädda om Danmark, och därför har vi lagt lite tid på att undersöka vilka möjligheter vi har för att strama upp vår asyl- och invandringspolitik ytterligare, säger han och fortsätter:

–Det är min och regeringens uppfattning att det finns utrymme för ytterligare åtstramningar.

På fredag träffar Lars Løkke Rasmussen folketingets andra åtta partiledare och då kommer regeringen att lägga fram ett mer detaljerat förslag för åtstramningarna av asyl- och invandringspolitiken.

 

Nämnda personer

Lars Løkke Rasmussen

Danmarks utrikesminister, folketingsledamot, grundare och partiledare Moderaterne
jur. kand. (Köpenhamns uni., 1992)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00